ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO spojují své síly v rámci nové klimatické iniciativy pro módní značky

V rámci jedinečné spolupráce v odvětví spouštějí tito tři online prodejci vzdělávací platformu na míru za účelem podpořit své partnery z řad značek při stanovování klimatických cílů v souladu s vědeckými poznatky.

LONDÝN, UK / BERLÍN & HAMBURK, NĚMECKO (20. ČERVENCE, 2022)  ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO spojují své síly a podnikají kroky ke společnému cíli snížit uhlíkové emise ve svých hodnotových řetězcích a napříč celým módním průmyslem. Tři internetoví prodejci spouštějí online vzdělávací platformu, jež má podpořit jejich partnery z řad značek při stanovování vědecky podložených cílů pro snižování svých emisí skleníkových plynů. Tato práce tvoří klíčovou součást příslušných klimatických kroků jednotlivých maloobchodních prodejců, přičemž každý z nich si již sám stanovil ambiciózní cíle snižování emisí prostřednictvím Iniciativy pro vědecky podložené cíle (tzv. SBTi, z angl. Science Based Target initiative).

Daný program šitý na míru bude partnerům značek ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO k dispozici bezplatně. Jeho smyslem je seznámit je s hodnotou a procesem klimatických cílů. Poskytne informace krok za krokem o tom, jak proniknout do komplexní cesty měření emisí, jak si nastavit ambiciózní cíle, které jsou v souladu s vědeckými poznatky o klimatu, a jak je předložit ke schválení Iniciativě pro vědecky podložené cíle. Módním značkám zároveň nabídne vlastní prostor pro vzájemnou komunikaci a kontakt s odborníky na udržitelnost.

Zatímco je každý z tří participujících online prodejců odhodlaný výrazně snižovat své vlastní přímé emise, 70 % až 90 % uhlíkové stopy v oblasti módy pochází právě z počátečních aktivit dodavatelského řetězce, jako je výroba, příprava a zpracování materiálu. Iniciativa proto plní dva hlavní cíle: škálovat klimatická opatření napříč odvětvím pro širší dopad a přeměnu systémů a zároveň přispívat ke snížení emisí z vlastního hodnotového řetězce (Scope 3) těchto tří společností.

Na pozadí výzev, aby hráči v rámci svého odvětví učinili ambiciózní klimatická opatření, jsou vědecky podložené cíle ověřené prostřednictvím SBTi, mezinárodně uznávané. Společnostem tak přináší jasně definované cesty ke snižování uhlíkových emisí a zároveň jim zajišťují budoucí růst, přizpůsobují se měnícímu se regulačnímu prostředí, posilují důvěru investorů a podporují inovace.

„Registrujeme odvětví měnící trend sjednocování cest, jež povedou ke snížení emisí skleníkových plynů pomocí vědy. Do července 2022 schválila SBTi cíle více než 1 500 společností. My sami jsme si stanovili vědecky podložené cíle schválené SBTi a nyní z našeho úsilí těžíme. Přičemž i 46,6 % našich obchodních partnerů mělo do února 2022 své cíle týkající se oblasti emisí skleníkových plynů schválené. Vyzýváme tak ty zbývající, aby učinili totéž,” říká Hannes Wiese, spoluzakladatel a co-CEO ABOUT YOU.

„Náš závazek k činnosti v oblasti klimatických opatření je možné uskutečnit jen skrze inovativní partnerství. Tímto dalším krokem se prioritně zaměříme na investice do partnerů z řad značek, jež jsou v různých fázích své klimatické cesty. Podpoříme je tak i při dalším vymezování svých vědecky podložených cílů. Naše spolupráce se společnostmi ABOUT YOU a ZALANDO nám umožní společně prosazovat jednotnější přístup v našem úsilí o snižování emisí v oblasti luxusu a módy,” říká Geoffroy Lefebvre, CEO v YOOX NET-A-PORTER.

„Dekarbonizace dodavatelských řetězců ve spolupráci s dodavateli, značkami, logistikou, partnery z oblasti obalů a nyní i s našimi konkurenty je silnou hnací silou pro smysluplnou změnu v módním průmyslu. Naším cílem je, aby si ti partneři, kteří jsou zodpovědní za 90 % našich emisí, stanovili do roku 2025 vědecky podložené cíle, přičemž nová vzdělávací platforma představuje klíčovou iniciativu na cestě k dosažení této ambice,“ říká David Schneider, spoluzakladatel a co-CEO Zalanda.

Tato iniciativa, která se řídí protimonopolními předpisy a probíhá ve spolupráci se společností Quantis, přední poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti životního prostředí s expertízou v oblasti klimatu, bude spuštěna ve formě pilotního projektu pro vybrané partnery z řad značek na podzim 2022. V roce 2023 bude k dispozici i všem zbylým vhodným partnerům z řad značek. Tito tři online prodejci pak do budoucna vidí potenciál pro rozšíření této platformy jako iniciativy v rámci celého odvětví, která by byla otevřena všem zájemcům z řad módních značek a online prodejců, zavázaným k ambiciózním opařením v oblasti klimatu a k vytváření udržitelnější budoucnosti pro módu.

###

Poznámka pro editory: Tato vzdělávací platforma je součástí průmyslem vedené iniciativy, kterou vytvořily společnosti ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO, a je v souladu s protimonopolními pravidly. Přestože není sponzorována iniciativou Science Based Targets (SBTi), její obsah je plně odpovídající nejnovějším směrnicím a kritériím SBTi. Vzdělávací cestu připravila společnost Quantis, přední poradenská firma v oblasti environmentální udržitelnosti, která pomohla více než 60 společnostem na cestě za výpočtem jejich vědecky podložených cílů.

O SPOLEČNOSTI ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalizuje klasické nakupování a v chytrém telefonu vytváří inspirativní a personalizovaný zážitek z nakupování. V ABOUT YOU je pozornost zaměřena na zákazníky, kteří jsou tak podporovaní v jejich individuálním sebevyjadřování prostřednictvím módy. Na webových stránkách aboutyou.com a v oceňované aplikaci ABOUT YOU najdou zákazníci všestrannou inspiraci a přes 500 000 položek od více než 3 500 značek.

S více než 45 miliony aktivních uživatelů měsíčně je ABOUT YOU jednou z největších platforem pro módu a životní styl v Evropě. A v současné době působí na 26 evropských trzích. Prostřednictvím SCAYLE tato módní technologická společnost také nabízí vlastní infrastrukturu pro e-commerce, a to jako licencovaný produkt. Akcie společnosti ABOUT YOU jsou registrovány na Frankfurtské burze cenných papírů a v září 2021 byly přijaty do indexu SDAX®.

O SPOLEČNOSTI YOOX NET-A-PORTER

YOOX NET-A-PORTER je přední internetový obchod s luxusním zbožím a módou. Je tvořen čtyřmi online obchody s různými značkami, a to NET-A-PORTER, MR PORTER, THE OUTNET a YOOX. Obchod spojuje zákazníky s nejvyhledávanějšími světovými značkami a přináší jim tak špičkový styl a dokonalý servis. Kromě toho jsou vlajkové online obchody společnosti YOOX NET-A-PORTER partnery předních světových luxusních značek a pohánějí tak jejich vlastní e-commerce destinace.

Společnost YOOX NET-A-PORTER má 5,3 milionu zákazníků ve 180 zemích. Prostřednictvím sítě kanceláří a provozoven v USA, Evropě, oblasti APAC a společných podniků s firmami Alibaba v Číně a Symphony Investments na Blízkém východě uplatňuje lokální přístup k péči o své zákazníky po celém světě.

YOOX NET-A-PORTER ve všech svých aktivitách uplatňuje strategii Infinity 2030, která představuje dlouhodobý závazek prosazovat udržitelnější a cirkulární módní systém. S využitím více než 20 let dat a poznatků YOOX NET-A-PORTER pokračuje v zavádění technologií nové generace, a to včetně A.I., rozšířené reality a digitální identifikace, s cílem rozvinout a zkvalitnit zákaznickou cestu.

YOOX NET-A-PORTER je součástí společnosti Richemont. Generálním ředitelem je Geoffroy Lefebvre.

O SPOLEČNOSTI ZALANDO

Zalando (https://corporate.zalando.com) je jednou z předních evropských módních a lifestyle online platforem a byla založena v Berlíně v roce 2008. Našich téměř 49 milionů aktivních zákazníků na 25 trzích oblékáme od hlavy až k patě: od oblečení, obuvi, doplňků až po beauty produkty. Do našeho sortimentu mezinárodních značek patří jak světoznámá jména, tak místní labely.

Naše platforma je destinací přinášející inspiraci, inovaci a interakci ve světě módy. Jako nejvíce trendy technologická společnost v Evropě vytrvale pracujeme na nalezení digitálních řešení pro každý aspekt cesty k módě: pro zákazníky, obchodní partnery a každého, kdo hraje klíčovou roli v příběhu firmy. Naším cílem je být prvním místem, kam zákazníci zamíří, když pomyslí na módu – tzv. Starting Point for Fashion, a zároveň udržitelnou platformou s pozitivním dopadem na lidi i planetu.

O SPOLEČNOSTI QUANTIS

Quantis je mezinárodní poradenská společnost v oblasti udržitelnosti, která je průkopníkem řešení kritických environmentálních výzev. Tato skupina spolupracuje s předními organizacemi v oblasti spotřebního zboží a finančních služeb, které se zodpovědně zabývají snižováním svých dopadů na životní prostředí, aby svým firmám zajistily budoucnost a prosperitu v nové planetární ekonomice.

Jedinečný přístup společnosti Quantis spojuje rozsáhlé znalosti oblasti životního prostředí, strategické obchodní vědomosti a dovednosti v oblasti přeměny podniků, aby organizacím pomohl utvářet politiky, postupy a obchodní modely, které jsou v souladu s kapacitou planety a zároveň budují odolnost, umožňují inovace a optimalizují výkonnost.

S kancelářemi v USA, Francii, Švýcarsku, Německu a Itálii a klienty po celém světě je Quantis klíčovým partnerem při inspirování udržitelných změn v globálním měřítku.

      Zeen
      Logo