Česká pošta

Česká pošta je státní podnik/společnost, jež zajišťuje služby nejen v oblasti doručování, ať už balíčků, dopisů či cenných zásilek, ale také na poli zprostředkování informací, plateb a zboží. Tuto univerzální službu pak na základě příslušného zákona poskytuje na celém území České republiky. Portfolio představuje poštovní, finanční i pojišťovací služby, navíc obstarává komplexní logistické řešení pro řadu obchodních partnerů přesně podle jejich aktuálních i individuálních potřeb.

Představení dopravce

Česká pošta zajišťuje poštovní i další služby na území České republiky a patří k jednomu z největších zaměstnavatelů. Ostatně zaměstnává přes 30 000 lidí z mnoha oborů. Každý jednotlivý zaměstnanec se podílí na celkovém zlepšování služeb České pošty. Od počátku se snaží nabízet velké množství služeb, které neustále rozšiřuje.

Dávno už to není jen posílání pohlednic, klasických dopisů či balíků, případně placení složenek. Dnes už jsou služby daleko bohatší, například možnost ověřování podpisů a listin, Czech POINT, Datové schránky provozované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, dále reklamní a tiskové zásilky i mnoho dalších. Pokusíme se vám všechny tyto služby aspoň v krátkosti trochu přiblížit.

Něco málo z historie

Když v roce 1918 vznikl československý stát, znamenalo to mnoho změn, které se týkaly i celkové organizace a řízení poštovního provozu. Základem tehdejší poštovní správy bylo od 13. listopadu ministerstvo pošt a telegrafů. Právě pod tuto instituci patřil nejen poštovní, ale také telefonní, telegrafní a radiokomunikační provoz.

Ministerstvo pošt a telegrafů fungovalo jako podnikatelský subjekt, jehož rostoucí podíl aktivit byl základem vzniku státního podniku Československá pošta, k čemuž došlo 1. ledna 1925. Hospodaření tohoto podniku bylo řízeno podle totožných pravidel jako běžné soukromé firmy té doby. Perfektní výsledky významně zasáhla hospodářská krize v celosvětovém měřítku.

Další významnou událostí byla Mnichovská dohoda a události, které s ní přímo souvisely. Díky tomu byla působnost ministerstva pošt a telegrafů pro slovenské záležitosti převedena na ministra dopravy pro Slovensko v Bratislavě a to 13. října 1938. Následně bylo 4. listopadu téhož roku zrušeno samostatné československé ministerstvo pošt a telegrafů a společně s ministerstvem železnic přešlo pod ministerstvo dopravy.

K další změně došlo v lednu 1939, kdy byly sloučeny Československé státní dráhy a Československá pošta pro zemi Českou a Moravskoslezskou. Vznikl nový podnik s názvem Československé dráhy a pošty v zemích českých. V době od roku 1939 do 1942 se pošta podřizovala německým zájmům a veškeré záležitosti byly podřízeny protektorátnímu ministerstvu dopravy.

V listopadu 1942 bylo založeno nové ministerstvo dopravy a techniky. Státní podnik Československu pošta byla 1. července 1949 znárodněna, došlo k reorganizaci ministerstva pošt a 1. května 1952 bylo rozhodnuto o zrušení národního podniku Československá pošta, který doposud fungoval jako podnikatelský subjekt.

Během roku 1960 byly centralizovány nejvyšší organy pošt, telekomunikací a dopravy. To mělo za následek, že se dvě ministerstva spojila a bylo vytvořeno jedno společné nesoucí název ministerstvo dopravy a spojů. Bohužel toto spojení se brzy ukázalo jako nepříliš šťastné a tak se spoje roku 1963 znovu osamostatnily.

Vznikla Ústřední správa spojů, ale 1. ledna 1969 byla vystřídána Federálním výborem pro pošty a telekomunikace. K 1. lednu 1971 došlo ke vzniku Federálního ministerstva spojů ČSSR, přičemž v roce 1988 se znovu spojil resort dopravy a spojů do jednotného Federálního ministerstva dopravy a spojů.

V červenci 1989 byl zřízen státní podnik Správa pošt a telekomunikací Praha. O rok později přešlo odvětví spojů pod nově založené ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj. V říjnu 1992 přechází spoje pod Ministerstvo hospodářství ČSFR a Ministerstvo hospodářství ČR.

Poslední den roku 1992 byla Správa pošt a telekomunikací, s.p. (SPT, s.p.) Praha rozdělena. Vznikly tak dva zcela samostatné podniky – Česká pošta, s.p. a SPT Telecom, s.p., díky čemuž pak 1. ledna 1993 začala fungovat Česká pošta, s.p.. V průběhu roku 1993 byl postupně zaveden automatický poštovní systém (APOST).

Do 29. května 1999 zpracovávali pracovníci České pošty zásilky ještě během cesty. Tomuto systému se říkalo ambulantní způsob třídění zásilek. Jakmile byl zrušen, začaly se všechny poštovní zásilky zpracovávat jen v SPU, což jsou Sběrné přepravní uzly a také na poštách. Od 1. dubna 2005 začal na Českou poštu dohlížet Český telekomunikační úřad.

Přehled služeb

V dnešní době nabízí Česká pošta opravdu bohaté portfolium služeb. Samozřejmě, že i nadále je základním kamenem příjem, přeprava a doručování poštovních i neadresných zásilek, ale nabídka je daleko bohatší.

Patří sem například výplata starobních důchodů pro ČSSZ, stejně jako i další smluvní služby pro různé podnikatelské subjekty, jako je Poštovní spořitelna, ČSOB, Sazka (zde se jedná o příjem tiketů, výplatu výher a prodej losů, uzavírání smluv pro Českou pojišťovnu, možnost platby v rámci SIPO a řadu dalších.

Psaní ČR a zahraničí

Psaní ČR

V rámci České republiky je zasíláno několik druhů psaní a zásilek. Klasické Obyčejné psaní je rychlý a snadný způsob jak někomu napsat, ať už jej posíláte blízkým či vzdáleným příbuzným, kamarádům nebo třeba i obchodním partnerům. Obyčejné psaní je skvělou volbou pro každého, kdo chce trochu ušetřit a přesto sdělit nějaké informace.

Dalším hojně využívaným druhem je tzv. Doporučené psaní, které má největší výhodu v tom, že máte jasný důkaz o tom, zda byl váš dopis předán adresátovi. Doručení je rychlé a ještě vám pošta potvrdí, že byla zásilka skutečně doručena. Pokud tedy chcete poslat nějaké důležité dokumenty, je toto nejvhodnější způsob, jak to udělat.

Dále je nabízeno také Firemní psaní. Tato služba je perfektní pro ty, co posílají nejen obyčejná, ale i doporučená psaní ve větším množství. Česká pošta vám vytvoří zajímavou nabídku v podobě ceny na základě toho, kolik zásilek a do kterých oblastí zasíláte. Nechybí ani možnost odpočtu DPH. Ceny jsou nastavovány individuálně.

Pro posílání peněz, cenných dokumentů, ale také šperků či šeků je možné zvolit Cenné psaní. Pro tento typ je prodáván speciální obal, do kterého se cennosti umístí a v něm následně putují až k adresátovi, to vše za zvýšených bezpečnostních opatření. Česká pošta ručí za obsah každé zásilky až do výše 1 000 000 korun.

Služba Odpovědní zásilky je hrazena adresátem, díky čemuž máte větší jistotu, že bude zásilka odeslána. Ušetří se díky tomu mnoho času i nákladů na straně odesílatele. Pokud chce zákazník/adresát/uživatel tuto službu využívat, je nutné nejdřív uzavřít dohodu s Českou poštou.

Pak je zde také Obyčejná slepecká zásilka. Ta je určena pro přepravu zvukových záznamů či písemností s hmatným písmem pro slepé/nevidomé. Podmínkou je, že odesílatelem či adresátem je nevidomá osoba či zařízení pro nevidomé.

To samé platí i pro Doporučenou slepeckou zásilku. Rozdíl je jen v tom, že v jejím případě je součástí také stvrzenka o podání i dodání, stejně jako odpovědnost za poškození, ztrátu či úbytek obsahu zásilky. To vše až do výše 940 Kč.

Psaní zahraničí

Podobně jako je tomu v rámci České republiky, nabízí Česká pošta podobné zásilky i do zahraničí. Obyčejná zásilka do zahraničí je vhodná pro veřejnost i podnikatele, kteří chtějí zasílat osobní korespondenci, o které ví, že nemá příliš vysokou hodnotu a není nutné žádné bezpečnostní zacházení.

Oproti tomu Doporučená zásilka do zahraničí je ideální pro bezproblémové zaslání dokumentace, drobných předmětů, ale i různého zboží. Česká pošta je odpovědná za zásilku od počátku, kdy je podána až po její dodání. Pokud na zásilce vznikne jakákoliv škoda, odpovědnost je stanovena až do výše 948 Kč.

Samozřejmostí je i Cenné psaní do zahraničí. To je možné využít na peníze, drahé šperky, kameny, kovy, ale i jiné cenné věci či dokonce na cenné papíry. K přepravě se používá speciální obal s vyšším zabezpečením. Za obsah každé jednotlivé zásilky ručí Česká pošta až do výše ceny, která byla uvedena při podání.

Vynikající je Tiskovinový pytel do zahraničí – Obyčejný, který je určen k posílání velkého množství různých tiskovin, jejichž příjemcem je jeden adresát v zahraničí. Je to ideální volba pro každého distributora či vydavatele knih, novin, časopisů i ostatních tiskovin. To samé se týká i další služby, jakou je Tiskovinový pytel do zahraničí – Doporučený.

V podstatě je to stejné jako u obyčejného pytle, jen máte možnost využít výhodnějších tarifních podmínek s vyšší odpovědností za každou zásilku od jejího podání až po doručení. Obyčejná slepecká zásilka do zahraničí a Doporučená slepecká zásilka do zahraničí je v podstatě to samé jako ty, které putují po České republice. Rozdíl je jen v tom, že příjemce je v zahraničí.

Balíky ČR a zahraničí

Balíky ČR

Poslat balík není nic složitého, stačí si k tomu zvolit tu správnou službu, kterou Česká pošta nabízí. Nabídka je v tomto ohledu opravdu velmi bohatá, takže máte jistotu, že vždy dostanete, co potřebujete.

Balík Na poštu, který může být do velikosti XL, kdy jeho nejdelší strana nesmí přesahovat 240 cm, je možné doručit na jakoukoliv pobočku z téměř 3 000 pošt v rámci České republiky. Záleží jen na tom, kterou poštu si adresát či odesílatel zvolí. Je to skvělé pro každého, kdo si není předem jistý, kde se bude v době doručení balíku nacházet.

Balík Do ruky je stejně jako ten Na poštu do velikosti XL s nejdelší stranou do 240 cm. Tento balík je však předán z ruky do ruky a to, i když bydlíte na nějaké odlehlé samotě. Ve většině případů je balíček u adresáta následující pracovní den od jeho podání.

Balík Do balíkovny je další velmi zajímavou a dnes hojně vyhledávanou variantou z hlediska dostupnosti balíku. Cenově velmi výhodný balík si můžete v současnosti objednat k vyzvednutí na cca 450 výdejnách po celé České republice, přičemž Česká pošta plánuje, že do konce roku 2020 jejich celkový počet překročí 1 500 a to do Vánoc.

Výhodou je značně rychlý výdej balíku na přepážce, navíc máte možnost hradit dobírku prostřednictvím platební karty. K vyzvednutí balíčku potřebujete jen jméno a kód, takže není problém, aby zásilku vyzvedla i třetí osoba, v případě, že jste třeba nemocní.

Zajímavou balíkovou službou je Balík Komplet. Tato moderní předplacená služba vám nabízí vše, co je nezbytné pro odeslání zásilky. Cena za takový balík zahrnuje poštovné, praktický obal s fixační vložkou, která zajistí předměty uvnitř krabice proti pohybu, ale také vyzvednutí zásilky přímo u vás a následné doručení na určenou adresu. Ve většině případů je tento balík doručen v rámci ČR do druhého dne. Samozřejmostí je i pojištění samotné zásilky.

Pokud potřebujete poslat peníze, šperky, šeky, cenné dokumenty, drahé kameny či různé sběratelské předměty, pak využijte službu Cenný balík. Můžete posílat zásilku až o velikosti XL, kdy nesmí nejdelší strana balíku překročit maximálně 240 centimetrů. Za takový balíček ručí Česká pošta až do výše 1 000 000 korun.

Express Mail Servis, jinak také EMS je služba pro rychlou přepravu různých zásilek obsahujících dokumenty či zboží do velikosti L s nejdelší stranou do 100 cm. Jde samozřejmě o vnitrostátní službu, kdy obsah zásilky je jeden den u vás a nejpozději do 14 hodin následujícího dne bude na místě určení.

Ten kdo rád posílá předměty prostřednictvím Doporučeného psaní, ale jejich velikost to bohužel nedovoluje, uvítají Doporučený balíček. Je vhodný pro poslání takové zásilky, která nemá tak vysokou hodnotu a má nejdelší stranu do 60 cm, přičemž jde o zásilku velikosti L. Česká pošta je za tento balíček odpovědná až do výše 1 080 korun.

Oproti tomu Obyčejný balík je perfektní alternativou pro každého, kdo by rád něco poslal a zároveň ušetřil. Můžete tak poslat zásilku do velikosti XL s nejdelší stranou do 240 cm. Cena je velmi výhodná a můžete jen na poště podat rychle, aniž by bylo nutné vyplňovat jakýkoliv podací formulář.

Posledním druhem balíčku je Balík Expres, kdy se dá posílat zásilka do velikosti M, což je jedna z nejrychlejších služeb v rámci zasílání balíků. Tento způsob doručení balíčku je funkční vždy v rámci vybraného krajského města, samozřejmě i v Praze.

K největším výhodám patří to, že když je balíček podán v pracovní den, to znamená od pondělí do pátku na vybrané poště do 10 hodin, je Česká pošta schopna jej adresátovi doručit ve stejný den, a to v odpoledních či večerních hodinách.

Přehled doplňkových služeb v rámci doručování balíků

 • Výdej balíků na kód – díky této službě je možné, aby váš balík vyzvedla i třetí osoba, pokud vám to čas či zdravotní stav neumožňuje. Výhodou je, že není nutný průkaz totožnosti, stačí jen znát kód pro avizovaný balík.
 • Avizování balíkových zásilek – jedná se o elektrické Avizování zásilek a to prostřednictvím e-mailu či formou SMS na váš mobilní telefon. Adresát balíku se tak dozví datum doručení, případně datum uložení balíku, jaká je výše dobírky a mnoho dalších důležitých informací.
 • Odpolední doručování balíkových zásilek – v některých lokalitách je doručovací doba prodloužena až do 19 hodin. Díky této aplikaci si hravě ověříte, jestli právě vaše adresa spadá do vybrané lokality.
 • Odvoz balíků – pokud nesnášíte čekání na pobočce pošty, není problém, aby si řidič České pošty dojel pro balíček až k vám, bez ohledu na to, jestli jste doma nebo třeba v kanceláři. Stačí jen objednat vyzvednutí a je to vyřešeno.
 • Podání balíku – dnes je moderní řešit spoustu věcí online a výjimkou není ani vyplnění podacích dat pro balíček. Na poště budete vyřízení během chvilky a nemusíte předkládat podací lístek. Můžete si také vytisknout adresní štítek, který rovnou nalepíte na balík. Pak stačí objednat odvoz a není potřeba ani navštěvovat poštu.
 • Komplexní doručení a Odvoz starého spotřebiče – pro smluvní partnery nabízí Česká pošta dodávky zásilek do bytů i kanceláří, včetně rozbalení dodávaného zboží a odvozu obalu. Současně je možný odvoz starého spotřebiče.

Balíky zahraničí

Stejně jako jde posílat balíky v rámci ČR, není problém poslat cokoliv i do zahraničí. Standardní balík do zahraničí je využíván běžnou veřejností i podnikateli. Hodí se na zasílání dárků a dárkových předmětů, různého zboží i dokumentů. Za každou zásilku odpovídá Česká pošta v omezené výši.

Oproti tomu Cenný balík do zahraničí je vhodný pro zasílání peněz, cenných papírů, šperků, drahých kamenů i kovů a tomu podobných předmětů. Co se týká odpovědnosti České pošty za zásilku, ta je stanovena až do hodnoty, kterou udal odesílatel.

Jestli chcete mít jistotu, že všechno zboží a dokumenty, které posíláte do zahraničí, budou na místě určení co nejrychleji, pak je tu služba Express Mail Service (EMS), kterou je možné využívat cca pro 120 zemí světa.

Rychlou a spolehlivou službou je také Obchodní balík do zahraničí. Tu je možné využívat pro více než 20 zemí světa. Česká pošta je za takový balík odpovědná od jeho podání až po dodání a to během garantované doby v každé jednotlivé zemi.

Prodej a e-shop

Česká pošta disponuje virtuálním obchodem, ve kterém si můžete zakoupit různé poštovní zboží, obaly, krabice, knihy, přání i hračky, tonery, ale i mnoho dalšího. To vše najdete na PostShopeShop.

Pokud jde o zboží na poštách, tam najdete veškerý poštovní sortiment, ale rovněž papírenské a různorodé drobné zboží. Na každé poště si můžete nechat dobít kredit do předplacených SIM karet od tuzemských mobilních operátorů.

Samozřejmostí jsou kolky/kolkové známky, které se používají na úhradu správních poplatků určených veřejným institucím. Každý kolek je charakteristický jinou barvou v závislosti na jeho hodnotě.

V neposlední řadě jsou na pobočkách pošt nabízeny Dálniční kupóny pro vozidla s hmotností do 3,5 tuny. Vedle ročních kupónů zde pořídíte rovněž měsíční a desetidenní kupóny.

Celní řízení

V případě celního řízení je nejdřív důležité vědět, zda jde o zásilku osvobozenou od dovozního cla a DPH, nebo o zásilku kde je potřeba vyměřit celní dluh, k čemuž je nutné podat celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu, či je to zásilka se zbožím podléhajícím antidumpingovému clu, což se musíte informovat na oficiálních stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, případně na internetovém portálu celní správy MFČR.

Platební a finanční služby

Služby v rámci České republiky

Česká pošta nabízí mnoho možností, jak posílat peníze. Pro začátek je to Poštovní poukázka A, která je vhodná na převádění finančních prostředků ve vnitrostátním platebním styku. Odesílatel vždy podá/složí hotovost a pošta zařídí, aby byla připsána na účet příjemce. Pak je tu ještě druhý typ Poštovní poukázky A – doklad V. Tato služba je využívána majiteli účtu, kteří mají smlouvu s Českou poštou, podle níž neplatí cenu za službu odesílatel peněz, ale naopak majitel účtu a to bezhotovostním převodem.

Další je Poštovní poukázka B pro platební styk v podobě účet – hotovost. V tomto případě jde o služby, kdy je odesílatelem převáděna částky z jeho běžného účtu a následně vyplacena příjemci Českou poštou v hotovosti.

Poštovní poukázka C převádí peněžní prostředky formou hotovost – hotovost. To znamená, že odesílatel na jedné z poboček České pošty složí hotovost, kterou chce převést a pošta jí danému příjemci opět vyplatí v hotovosti.

Pro vnitrostátní platební styk, u kterého je garantována lhůta výplaty, je určena Poštovní poukázka D. U této služby je odesílatelem složena hotovost a již 1. pracovní den od podání jí příjemce dostane vyplacenu.

Velmi zajímavou službou je DINO. Ta spočívá v tom, že Česká pošta se spojí s jednotlivými dlužníky a ty mají možnost učinit jednorázovou platbu, jejímž prostřednictvím je splacen závazek, který mají, případně lze nastavit i splátkový kalendář. Díky DINO je tak vše možné řešit včas a to bez soudů či hrozících exekucí.

Jednou z nejpoužívanějších služeb je jednoznačně SIPO, které momentálně funguje ve třech variantách – SIPO pro fyzické osoby, SIPO pro Příjemce a SIPO pro banky. Pokud jde o SIPO pro fyzické osoby, tedy sdružené pravidelné platby, s jehož pomocí lze v jedné jediné platbě uhradit nájem, elektřinu, plyn, telefon, pojistné a další tomu podobné platby. Placení je velmi pohodlné a hlavně rychlé, takže ušetříte nejen spoustu času, který by jinak zabralo zadávání jednotlivých plateb, ale rovněž nežádoucí poplatky za každou samostatnou platbu.

SIPO pro příjemce pro změnu snižuje náklady, které mají přímou souvislost s hlídáním, upomínáním i inkasováním plateb. Tento druh SIPO obstará všechnu administrativu, jež má spojitost s výběrem plateb.

To uvítáte zejména u pravidelných plateb. Poslední SIPO pro banky je služba, kdy se Česká pošta postará o bezhotovostní úhradu všech plateb SIPO z účtů jednotlivých klientů bank, se kterými má uzavřenou Smlouvu o bezhotovostní úhradě SIPO.

Mezi finančními službami je i Doplňkové penzijní spoření, což je velmi výhodná forma spoření, které má nejen daňové zvýhodnění, ale i státní příspěvek. Česká pošta zajišťuje rovněž různé bankovní produkty pro Poštovní spořitelna, která v počtu klientů patří mezi největšími českými bankami na druhé místo. Mezi bankovními produkty najdete například Poštovní účet, ale i účet k podnikání, pro právnické osoby či neziskovky.

Vedle Poštovní spořitelny nabízí a sjednává i produkty ČSOB pojišťovny. Jedná se o bohaté portfolium životních i neživotních pojištění, které je sjednáváno pro fyzické i právnické osoby.

Na každé pobočce České pošty máte také možnost sjednat si Stavební spoření od Českomoravské stavební spořitelny. To se řadí k nejvýhodnějším spořícím produktům, u kterého je možnost úvěru. V případě zájmu vám pošta sjedná návrh nové smlouvy či pomůže s provedením změn u té stávající, kterou již máte uzavřenou.

Kromě běžných platebních a finančních služeb zajišťuje Česká pošta také služby související s činností sázkové kanceláře SAZKA. Vykonává tak činnosti, které jsou možné pomocí on-line terminálů, jako loterie Sazka, Sportka, Šťastných 10, Euromiliony, Keno, Kasička, ale rovněž dobíjení mobilních telefonů či nákup různých vstupenek.

Služby pro zahraničí

Co se týká zahraničních plateb, tam je to Poštovní poukázka Z/A, když je služba pro mezinárodní platební styk určena pro možnost posílání/převádění finančních částek do zahraničí, kdy jsou převáděny na bankovní účet z hotovosti. Jedná se tedy o službu hotovost – účet v zahraničí. Doba pro převod je individuální a liší se podle toho, do jaké země jsou peníze převáděny.

Nechybí ovšem ani možnost posílat takzvaně hotovost – hotovost. Kdy jsou peníze zasílány do zahraničí v rámci mezinárodního platebního styku a vyplaceny v hotovosti. Příjemce vždy musí potvrdit, že vyplacenou částku skutečně přijal.

Česká pošta rovněž spolupracuje s poskytovateli služby WESTERN UNION®, jejímž prostřednictvím lze provádět expresní převody peněz do zahraničí, ale i zajistit vyplácení peněžních částek, které dojdou ze zahraničí, ale i těch, jež jsou přeposílány v rámci naší země.

Služby eGovernment

Česká pošta spolupracuje s orgány státní správy v rámci služby eGovernment. Cílem této služby je zprostředkovat veškeré možné úřední záležitosti občanům i firmám, aniž by museli ztrácet svůj drahocenný čas pendlováním mezi jednotlivými úřady. Výhodou je i fakt, že pošta má daleko přijatelnější otevírací dobu, než je tomu u jednotlivých úřadů.

Zřejmě nejpoužívanější je Czech POINT, který usnadňuje vyřízení různých úředních záležitostí. Jeho prostřednictvím se vydávají ověřené výstupy a výpisy z informačních systémů veřejné správy, například výpis z rejstříku trestů atd. Na všech pobočkách pošty, kde je služba Czech POINT si můžete také nechat ověřit listiny i podpisy, takže nemusíte chodit na úřad či k notáři.

Česká pošta vám vždy zhotoví kopii originálu. Co potěší je Mobilní Czech POINT, díky kterému je možné objednat si asistované místo pro výkon veřejné správy přímo na pracoviště. Tato možnost je určena firmám a dalším organizacím.

V rámci služby Czech POINT je možné podávat všechny potřebné žádosti či oznámení, která se týkají informačního systému Datových schránek a také jejich nastavení. Samozřejmostí jsou i doplňkové služby k datovým schránkám, což usnadní jejich plné používání všem majitelům, včetně všech nadstandardních nastavení či vyššího zabezpečení.

Vybrané pošty umožňují pořídit výpis z Centrální evidence exekucí. Dokonce vám Česká pošta pomůže jednoduše řešit elektronickou evidenci tržeb pro živnostníky, drobné podnikatele i řemeslníky prostřednictvím služby EETparagon.

Reklamní a tiskové zásilky

Pokud si chcete být jistí, že se materiály mapující činnost vaší firmy i aktuální nabídku služeb a produktů dostane k té správné skupině lidí, vyzkoušejte zajímavou službu, jakou je Roznáška informačních a propagačních materiálů – zkráceně RIPM. Tato služba zahrnuje neadresnou distribuci letáků, katalogů, zpravodajů, ale i ukázku zboží v podobě různých vzorků a mnoho dalšího.

Další zajímavou službou je tzv. Cílený leták. Ten se hodí pro každého, kdo má v plánu nějakou zajímavou reklamní kampaň své firmy, případně hodlá upozornit na otevření nové pobočky nebo se chystá spustit novou službu či vypustit na trh zbrusu nový produkt.

Díky Cílenému letáku je možné nasměrovat veškeré akce v rámci marketingu do těch nejvhodnějších oblastí. Jedná se ve většině případů o optimálně zvolené domácnosti, kde je cílem jejich oslovení.

Pro vydavatele tisku je určena služba Tisková zásilka. Česká pošta touto cestou nabídla ideální řešení pro všechny vydavatele tiskovin v podobě spolehlivého a hlavně maximálně rychlého doručení všech tiskovin k předplatitelům na jejich adresy.

Jedná se o dodání periodického tisku, které zahrnuje kompletní zpracování kmene předplatitelů, zabalení jednotlivých časopisů i celou kompletaci chystané zásilky, a to včetně všech příloh a případných dárků.

K velmi zajímavým službám patří Reklamní vzorky na poště. Jde v podstatě o to, že prostřednictvím osobního kontaktu pracovníka přepážky na kterékoliv z poboček České pošty se mohou vzorky vašeho produktu dostat k jednotlivým potenciálním zákazníkům formou zcela zdarma a to formou dárku. Hravě tak můžete oslovit i takové zákazníky, kteří dosud neměli o vašich výrobcích ani potuchy.

Česká pošta nabízí rovněž službu Obchodní psaní, kterou můžete využívat pro rozesílání katalogů, různých nabídek či reklamních materiálů. Výhodou je možnost hromadného podání jednotlivých adresných zásilek, jejichž velikost odpovídá běžné zásilce, která se musí vejít do poštovní schránky a jejíž hmotnost je maximálně do 1 kilogramu.

Stejná služba funguje i pro zahraniční zasílání propagačních materiálů, obchodních a reklamních sdělení nebo ukázek vašich produktů v nízké hodnotě. Obchodní psaní do zahraničí funguje v současnosti jen pro Slovensko. Co potěší je možnost rozeslat hromadně velké množství zásilek za velmi výhodných podmínek.

Online služby

Na portálu PoštaOnline můžete najít všechny služby, které Česká pošta svým klientům nabízí online. Najdete zde veškeré Služby při podání, tedy zadání údajů, možnost vytištění adresného štítku, objednání odvozu balíku a mnoho dalších. To samé platí u Služby při dodání, jejímž prostřednictvím si na své přijdou i adresáti, kteří mají šanci si podle potřeby načasovat doručení i převzetí zásilky bez zbytečných komplikací. V online verzi najdete také eGovernment, tedy elektronické podpisy, Výpisy, Datové schránky a další.

V rámci online portálu je k dispozici rovněž eShop, kde si můžete zakoupit různé poštovní produkty, stejně jako filatelistické zboží či předplatné atd. Když to shrneme, dá se pomocí PoštyOnline vyřídit a najít vše, co je potřeba. Naučte se šetřit čas a všechno co jde realizovat prostřednictvím této online Služby.

Certifikační autorita PostSignum

PostSignum představuje bohaté portfolio služeb, které jsou potřebné k bezpečné a maximálně komfortní online komunikace. Tyto služby můžete využívat na každé pobočce, jež disponuje službou Czech POINT.

Díky službě Certifikační autorita PostSignum můžete získat kvalifikovaný certifikát, komerční certifikát i kvalifikované elektronické časové razítko. Veškeré tyto kvalifikované služby jsou poskytnuty v naprostém souladu s eIDAS, což je nařízení Evropské Unie.

Kvalifikovaný certifikát, to je v podstatě elektronický podpis se vám bude hodit zejména při komunikaci s úřady. Oproti tomu komerční certifikáty jsou určeny k zabezpečení webového serveru či k šifrování e-mailů.

Zásluhou časového razítka zase můžete prodloužit platnost jednotlivých dokumentů až o 5 let. Česká pošta nabízí vytvoření elektronického podpisu pomocí praktického zařízení Token, které bylo schváleno v rámci eIDAS.

Filatelie a PostFila

Pro začátek zde najdete dostupné informace o veškerých známkách, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stačí jen hledat Novinky z filatelie. Zjistíte, jaké známky aktuálně vychází, co se připravuje, ale i co bylo největším hitem. Jsou zde i ostatní produkty se známkami, jako známkové sešity do kapsy, stejně jako různé suvenýry se známkami.

Co potěší, jsou Vlastní známky, kde máte možnost si nechat vyrobit originální poštovní známky s vaším motivem či logem firmy. Česká pošta nabízí také známky s přítisky. Jedná se o známky, které mají sousedící prázdný kupon a vy si na něj můžete nechat vytisknout svůj vlastní a zcela originální motiv. Nechybí zde ani Poštovní ceniny, jako je například korespondenční lístek.

V nabídce jsou rovněž Příležitostná razítka, stejně jako jejich kompletní přehled a potřebné informace. Vedle toho tu najdete Příležitostné nálepky (R-nálepky) a přítisky na APOST nálepky. Ty se mohou pochlubit vybraným textem či grafikou. K dispozici je také e-shop známek. Funguje rychle a jednoduše, navíc při objednávce vyšší než 600 korun neplatíte doručení, to je zdarma.

Tisk a kompletace zásilek

Kromě poštovních služeb či různých produktů, nabízí Česká pošta služby v podobě tisku a kompletace zásilek. Jedná se komplexní služby, které začínají u návrhu a tisku zásilek, přes jejich balení, až k rychlému a spolehlivému doručení jednotlivým adresátům v předem stanoveném termínu.

U České pošty je tato služba označena jako PostKomplety, kdy jsou zpracovány listovní a balíkové zásilky pro vnitrostátní i mezinárodní účely. Druhou variantou je PostServis, což obnáší možnost elektronického podání zásilek, tisk různých dokumentů, personifikace, ale i vložení do obálek a pravidelné vkládání hotových a připravených zásilek do přepravy.

Ostatní služby

Pro své věrné klienty nabízí Česká pošta i řadu ostatních služeb, a to nejen těm, kteří patří mezi odesílatele, ale i adresátům, kterým pošta zásilky pravidelně či jednorázově doručuje.

Zajímavá je Zákaznická karta – FIRMY, díky níž si mohou české firmy i podnikatelé užívat různé výhody při posílání svých zásilek. S touto kartou je možné ušetřit čas i finanční prostředky. To samé platí v případě služby Zákaznická karta – LIDÉ.

Ta je vhodná pro všechny, kdo posílají doporučené dopisy a balíčky, ale už je přestalo bavit neustále vyplňovat podací lístek ke každému jednotlivému balíčku/dopisu. Karta šetří čas, přináší výhodné slevy a spoustu praktických výhod.

Velmi populární službou je PostBox. To je špičková služba pro všechny držitele Zákaznických karet České pošty. Díky ní je možné odesílat Obyčejné i Doporučené psaní rovnou z dané firmy, která si službu zřídí. Platí to pouze pro vnitrostátní zásilky.

Další službou je Změna ukládací pošty pro všechny došlé zásilky. To je skvělá vychytávka, kterou využijete pro přesměrování a uložení zásilky na té pobočce, která je pro vás dostupnější, než kam byla původně zásilka nasměrována.

V případě, že jste se přestěhovali nebo si chcete nechat poštu posílat místo domů do zaměstnání, aniž by bylo nutné dávat vědět všem přátelům, obchodním partnerům či úřadům, je možné využít služby Změna místa dodání (Dosílka) pro všechny došlé zásilky. Dosílku můžete využívat po celé České republice. Doba trvání je na dobu 6 měsíců, přičemž se dá podle potřeby opakovat.

Pro snadné vyzvedávání zásilek bez zbytečného čekání je určen P. O. BOX. Jedná se o zamykatelnou poštovní přihrádku, kterou si můžete jednoduše pronajmout na jakékoliv pobočce pošty, která těmito přihrádkami disponuje.

Prostřednictvím České pošty si můžete objednat předplatné oblíbených časopisů a novin. Pošta zajistí, aby bylo vaše periodikum ve schránce vždy včas. Na předplatné využijte stránky www.postabo.cz, případně lze objednávat pomocí Zákaznické linky či na kterékoliv pobočce České pošty. Klidně můžete bydlet v té nejmenší vesničce, a přesto své periodikum obdržíte pravidelně do schránky.

Jednou z hojně využívaných služeb je Avízování balíkových zásilek, kdy vám pošta elektronickou cestou oznámí, kdy bude daná zásilka doručena, jaká je výše dobírky a podobně. Oznámení probíhá formou SMS na mobilní telefon či e-mailem.

Z dalších služeb je dobré zmínit Opakované doručení, kdy si můžete nechat doručit zásilku v rámci běžného doručování nebo při zvláštní doručovací pochůzkou. Ideální je požádat o změnu pomocí elektronickému formuláře.

Ostatně doručení zásilky si můžete přizpůsobit i pomocí služby Změna doručení online nebo také při Odpoledním doručování balíkových zásilek. Online aplikace vám prozradí, zda se na vaši adresu dá doručovat v odpoledních hodinách.

Pokud jste nemocní, na dovolené nebo zkrátka jen nemůžete z nějakého důvodu dorazit na pobočku pošty pro svou zásilku a nechcete, aby se zbytečně vrátila zpět odesílateli, využijte službu Prodloužení úložní doby, kdy je možné prodloužit uložení zásilky až o 15 dnů.

Ve chvíli, kdy nemáte čas či možnost přijmout zásilku či peníze, můžete k tomu pověřit jinou osobu. Stačí jí jen nechat zřídit Průkaz příjemce, který jej k převzetí opravňuje, ale pouze v rámci České republiky. Průkaz příjemce je možné vydat jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Další zajímavé služby:

 • Přístup ke zvláštním službám a prvkům poštovní infrastruktury
 • Nové vyvolávací systémy
 • Potvrzení dokumentace
 • Výdej balíků na depech
 • Objednávka na pobočku
 • Balíkovna
 • Digitalizace a správa dokumentů
 • Služby podatelny

Užitečné nástroje

Česká pošta se snaží svým klientům maximálně usnadnit využívání svých služeb a tak není divu, že stále přichází s novými i osvědčenými nástroji, které s tím mohou pomoci. V kategorii Užitečné nástroje můžete najít mnoho vychytávek, díky nimž ušetříte spoustu času, námahy a mnohdy i finančních prostředků. O jaké nástroje se jedná?

 • Sledování zásilek – tento nástroj vám pomůže zjistit, kde se aktuálně nachází vaše zásilka, případně se dozvíte, jaké druhy zásilek se vlastně mohou sledovat.
 • Aplikace podání balíku – vynikající vychytávka, díky níž odpadá ruční vypisování podacího lístku. Jednoduše si jen vyplníte potřebná data online. S aplikací je tak posílání zásilek mnohem rychlejší a ještě je možné získat příjemnou slevu.
 • Vyhledat pobočku – nejste poblíž své běžně využívané pobočky, případně se vám náhodně uložila zásilka jinde, než je zvykem a vy teď hledáte vybranou pobočku? Využijte nástroj Vyhledat pobočku a najděte tu, kterou potřebujete či vám svou polohou nejlépe vyhovuje. Hledat je možné Poštu, Partnera i Výdejní místo. Samozřejmě, že zjistíte i otevírací dobu.
 • Vyhledat PSČ – nejste si jistí, jaké poštovní směrovací číslo má adresa, na kterou něco posíláte? Nebo jen chcete vědět, která pobočka pošty je určena k doručování na danou adresu? V obou případech využijte nástroj Vyhledat PSČ.
 • Kalkulátor zásilek – snadno si zjistíte, jaká bude cena poštovného pro Českou republiku i zahraničí a najdete ideální službu s tou nejvýhodnější nabídkou doplňkových služeb.
 • Kalkulátor poukázek – díky této aplikaci budete předem vědět, kolik vás bude stát poštovné při zasílání peněz v rámci České republiky, ale také do zahraničí.
 • Změna doručení online – skvělý nástroj, který uvítáte pokaždé, když potřebujete přeposlat svou zásilku na jinou adresu, než byla původně uvedena na zásilce. Můžete si ji také nechat uložit na jiné poště, prodloužit úložní dobu atd.
 • Ověřit odpolední doručování – nejste si jistí, jestli je ve vaší lokalitě možné odpolední doručení balíků až do 19. hodiny? Tento nástroj vám to rychle a jednoduše zjistí. Nutno podotknout, že pro Prahu platí doručování až do 20. hodiny.

Balíkovna

Česká pošta se může pochlubit novým standardem v podobě speciálních přepážek Balíkovna, které jsou na vybraných poštách a depech. Jde o maximálně rychlý způsob odbavení každého klienta, který si potřebuje vyzvednout balík. V současnosti provozuje Česká pošta přes 400 výdejních míst s označením Balíkovna.

Seznam poboček se službou Balíkovna

 1. Depo Praha 701 – Depo 10003, Sazečská 598/7, Malešice, Praha.
 2. Praha 104 – Pošta 10004, Nákupní 389 /3, Štěrboholy, Praha.
 3. Praha 105 – Pošta 10005, Litevská 1282/1, Vršovice, Praha.
 4. Praha 107 – Pošta 10007, Švehlova 1391/32, Hostivař, Praha.
 5. Praha 101 – Pošta 10100, Sportovní 846/22, Vršovice, Praha.
 6. Praha 102 – Pošta 10200, plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, Praha.
 7. Praha 114 – Pošta 10400, Nové náměstí 1370/11, Uhříněves, Praha.
 8. Praha 106 – Pošta 10600, Malinová 1739/1, Záběhlice, Praha.
 9. Praha 108 – Pošta 10800, Počernická 518 /55, Malešice, Praha.
 10. Praha 111 – Pošta 10900, Veronské nám. 403, Horní Měcholupy, Praha.
 11. Praha 1 – Pošta 11000, Jindřišská 909/14, Nové Město, Praha.
 12. Praha 06 – Pošta 11006, Hybernská 2086/15, Nové Město, Praha.
 13. Praha 2 – Pošta 12000, Moravská 1530/9, Vinohrady, Praha.
 14. Praha 28 – Pošta 12800, Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, Praha.
 15. Praha 31 – Pošta 13001, Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, Praha.
 16. Praha 32 – Pošta 13002, Roháčova 263/23, Žižkov, Praha.
 17. Praha 34 – Pošta 13004, Koněvova 2496/223, Žižkov, Praha.
 18. Praha 4 – Pošta 14000, Na strži 1709/42, Krč, Praha.
 19. Praha 42 – Pošta 14002, Rabasova 1081/1, Krč, Praha.
 20. Praha 416 – Pošta 14016, Křesomyslova 593/12, Nusle, Praha.
 21. Praha 418 – Pošta 14018, Novodvorská 434/149, Lhotka, Praha.
 22. Praha 419 – Pošta 14019, Opatovská 874/25, Háje, Praha.
 23. Praha 41 – Pošta 14100, Hlavní 2459/108, Záběhlice, Praha.
 24. Praha 411 – Pošta 14200, Durychova 972/72, Lhotka, Praha.
 25. Praha 412 – Pošta 14300, Sofijské náměstí 3406/1, Modřany, Praha.
 26. Praha 45 – Pošta 14500, U plynárny 757/6, Michle, Praha.
 27. Praha 414 – Pošta 14800, Roztylská 2321/19, Chodov, Praha.
 28. Praha 415 – Pošta 14900, Podjavorinské 1595/1, Chodov, Praha.
 29. Praha 5 – Pošta 15000, Preslova 73 /12, Smíchov, Praha.
 30. Praha 54 – Pošta 15004, Archeologická 2256 /1, Stodůlky, Praha.
 31. Praha 56 – Pošta 15006, Plzeňská 290 /139, Košíře, Praha.
 32. Praha 519 – Pošta 15019, Janského 2254 /45, Stodůlky, Praha.
 33. Praha 52 – Pošta 15200, Tilleho náměstí 792 /2, Hlubočepy, Praha.
 34. Praha 512 – Pošta 15300, náměstí Osvoboditelů 1409, Radotín, Praha.
 35. Praha 515 – Pošta 15500, Hábova 1516 /3, Stodůlky, Praha.
 36. Praha 58 – Pošta 15800, Sluneční náměstí 2567 /8, Stodůlky, Praha.
 37. Praha 6 – Pošta 16000, Kafkova 102 /19, Dejvice, Praha.
 38. Praha 614 – Pošta 16100, Vlastina 888 /34, Ruzyně, Praha.
 39. Praha 616 – Pošta 16200, Na Petřinách 302 /42, Veleslavín, Praha.
 40. Praha 618 – Pošta 16300, Makovského 1349 /2a, Řepy, Praha.
 41. Praha 69 – Pošta 16900, Břevnovská 1692 /6, Břevnov, Praha.
 42. Praha 7 – Pošta 17000, Milady Horákové 383 /81, Holešovice, Praha.
 43. Praha 74 – Pošta 17004, Dělnická 213 /12, Holešovice, Praha.
 44. Depo Praha 704 – Depo 17704, K Vypichu 1139, Rudná.
 45. Praha 8 – Pošta 18000, Sokolovská 260/143, Libeň, Praha.
 46. Praha 85 – Pošta 18005, U třešňovky 492/1, Kobylisy, Praha.
 47. Praha 81 – Pošta 18100, Lodžská 850/6, Troja, Praha.
 48. Praha 82 – Pošta 18200, Burešova 1663/6, Kobylisy, Praha.
 49. Praha 86 – Pošta 18600, Karlínské náměstí 145/1, Karlín, Praha.
 50. Praha 9 – Pošta 19000, Verneřická 407/6, Střížkov, Praha.
 51. Praha 93 – Pošta 19003, Freyova 945/35, Vysočany, Praha.
 52. Depo Praha 703 – Depo 19007, Do Čertous 2717/5, Horní Počernice, Praha.
 53. Praha 900 – Pošta 19009, Chlumecká 765/6, Černý Most, Praha.
 54. Praha 916 – Pošta 19016, Staroújezdská 23, Újezd nad Lesy, Praha.
 55. Praha 913 – Pošta 19300, Náchodská 701/95, Horní Počernice, Praha.
 56. Praha 94 – Pošta 19400, Poděbradská 489/116, Hloubětín, Praha.
 57. Praha 96 – Pošta 19600, Cukrovarská 2/27, Čakovice, Praha.
 58. Praha 97 – Pošta 19700, Semilská 885/4, Kbely, Praha.
 59. Praha 98 – Pošta 19800, Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most, Praha.
 60. Praha 99 – Pošta 19900, Bechyňská 638, Letňany, Praha.
 61. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 – Pošta 25001, Riegrova 630/2, Brandýs nad Labem.
 62. Odolena Voda – Pošta 25070, Velkoveská 34, Odolena Voda.
 63. Úvaly – Pošta 25082, nám. Svobody 1452, Úvaly.
 64. Čelákovice – Pošta 25088, Stankovského 1650, Čelákovice.
 65. Říčany u Prahy – Pošta 25101, Masarykovo nám. 62/32, Říčany.
 66. Depo Říčany u Prahy 70 – Depo 25107, Černokostelecká 2246, Říčany.
 67. Kamenice – Pošta 25168, Jednosměrná 316, Nová Hospoda, Kamenice.
 68. Mníšek pod Brdy – Pošta 25210, Skalecká 2, Mníšek pod Brdy.
 69. Jesenice u Prahy – Pošta 25242, Budějovická 130, Jesenice.
 70. Roztoky u Prahy – Pošta 25263, Tyršovo nám. 2221, Roztoky.
 71. Hostivice – Pošta 25301, Čsl. armády 1705, Hostivice.
 72. Jílové u Prahy – Pošta 25401, Rudných dolů 502, Jílové u Prahy.
 73. Benešov u Prahy – Pošta 25601, Poštovní 478, Benešov.
 74. Depo Benešov 70 – Depo 25607, Pod Lihovarem 2348, Benešov.
 75. Balíkovna Ostředek obecní úřad – Pošta 25729, č.p. 60, Ostředek.
 76. Balíkovna Týnec nad Sázavou 43 EuroOil – Pošta 25743, Pražská 530, Týnec nad Sázavou.
 77. Vlašim – Pošta 25801, Blanická 1108, Vlašim.
 78. Příbram 1 – Pošta 26101, Gen. R. Tesaříka 179, Příbram I, Příbram.
 79. Příbram 2 – Pošta 26102, třída Osvobození 305, Příbram VII, Příbram.
 80. Depo Příbram 70 – Depo 26107, Zdabořská 494, Příbram V-Zdaboř, Příbram.
 81. Dobříš – Pošta 26301, náměstí Komenského 536, Dobříš.
 82. Sedlčany – Pošta 26401, Nádražní 106, Sedlčany.
 83. Beroun 1 – Pošta 26601, Kostelní 121/27, Beroun-Město, Beroun.
 84. Králův Dvůr u Berouna – Pošta 26701, Plzeňská 327, Počaply, Králův Dvůr.
 85. Zdice – Pošta 26751, Husova 953, Zdice.
 86. Hořovice – Pošta 26801, Pražská 988/35, Hořovice.
 87. Rakovník 1 – Pošta 26901, Husovo náměstí 21, Rakovník I, Rakovník.
 88. Nové Strašecí – Pošta 27101, U Školy 119, Nové Strašecí.
 89. Kladno 1 – Pošta 27201, Poštovní náměstí 2357, Kladno.
 90. Kladno 4 – Pošta 27204, Petrohradská 3112, Kladno.
 91. Depo Kladno 70 – Depo 27207, Kročehlavská 1016, Dubí, Kladno.
 92. Kladno 8 – Pošta 27208, Jerevanská 2671, Kročehlavy, Kladno.
 93. Unhošť – Pošta 27351, tř. Dr. Beneše 252, Unhošť.
 94. Slaný 1 – Pošta 27401, Masarykovo náměstí 1004/18, Slaný.
 95. Mělník 1 – Pošta 27601, Tyršova 100/12, Mělník.
 96. Depo Mělník 70 – Depo 27607, Řípská 826, Mělník.
 97. Neratovice – Pošta 27711, Mládežnická 1357, Neratovice.
 98. Kralupy nad Vltavou 1 – Pošta 27801, Nerudova 880/9, Kralupy nad Vltavou.
 99. Kolín 1 – Pošta 28001, náměstí Republiky 241, Kolín II, Kolín.
 100. Kolín 2 – Pošta 28002, Pod Hroby 541, Kolín IV, Kolín.
 101. Kostelec nad Černými Lesy – Pošta 28163, Pražská 455, Kostelec nad Černými lesy.
 102. Český Brod – Pošta 28201, nám. Arnošta z Pardubic 45, Český Brod.
 103. Kutná Hora 1 – Pošta 28401, Masarykova 148, Hlouška, Kutná Hora.
 104. Čáslav – Pošta 28601, Masarykova 204/44, Čáslav-Nové Město, Čáslav.
 105. Nymburk 1 – Pošta 28801, Náměstí Přemyslovců 127/5, Nymburk.
 106. Nymburk 2 – Pošta 28802, Petra Bezruče 362/3, Nymburk.
 107. Milovice nad Labem 3 – Pošta 28924, Lesní 624, Mladá, Milovice.
 108. Poděbrady 1 – Pošta 29001, Jiráskova 740/6, Poděbrady III, Poděbrady.
 109. Balíkovna Sokoleč obecní úřad – Pošta 29008, Poděbradská 51, Sokoleč.
 110. Mladá Boleslav 1 – Pošta 29301, Komenského náměstí 95/4,Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav.
 111. Mladá Boleslav 2 – Pošta 29302, Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav.
 112. Mladá Boleslav 3 – Pošta 29303, tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav.
 113. Mladá Boleslav 5 – Pošta 29305, náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav.
 114. Depo Mladá Boleslav 70 – Depo 29407, Hilšerova 1451, Mladá Boleslav III, Mladá Boleslav.
 115. Mnichovo Hradiště – Pošta 29501, Masarykovo náměstí 239, Mnichovo Hradiště.
 116. Depo Plzeň 71 – Depo 30071, Chebská 518/15, Křimice, Plzeň.
 117. Balíkovna Plzeň úřad MO 10 – Pošta 30108, K Sinoru 62/51, Lhota, Plzeň.
 118. Plzeň 12 – Pošta 31200, Masarykova 912/93, Lobzy, Plzeň.
 119. Plzeň 18 – Pošta 31800, Macháčkova 926/22, Skvrňany, Plzeň.
 120. Plzeň 20 – Pošta 32000, Klatovská třída 2524/127, Jižní Předměstí, Plzeň.
 121. Plzeň 23 – Pošta 32300, alej Svobody 1274/21, Severní Předměstí, Plzeň.
 122. Plzeň 26 – Pošta 32600, Skladová 2483/4a, Východní Předměstí, Plzeň.
 123. Třemošná – Pošta 33011, Plzeňská 1045, Třemošná.
 124. Stod – Pošta 33301, Stříbrská 80, Stod.
 125. Přeštice – Pošta 33401, Masarykovo nám. 321, Přeštice.
 126. Dobřany – Pošta 33441, Náměstí T. G. M. 2, Dobřany,
 127. Rokycany 1 – Pošta 33701, Jiráskova 247, Nové Město, Rokycany.
 128. Klatovy 1 – Pošta 33901, Nádražní 89, Klatovy III, Klatovy.
 129. Klatovy 2 – Pošta 33902, Maxima Gorkého 655, Klatovy II, Klatovy.
 130. Depo Klatovy 70 – Depo 33907, Maxima Gorkého 655, Klatovy II, Klatovy.
 131. Sušice 1 – Pošta 34201, Havlíčkova 16, Sušice I, Sušice.
 132. Domažlice 1 – Pošta 34401, Msgre. B. Staška 71, Hořejší Předměstí, Domažlice.
 133. Depo Domažlice 70 – Depo 34407, Cihlářská 620, Bezděkovské Předměstí, Domažlice.
 134. Kdyně – Pošta 34506, Náměstí 139, Kdyně.
 135. Staňkov – Pošta 34561, Plzeňská 377, Staňkov I, Staňkov.
 136. Tachov 1 – Pošta 34701, Hornická 1596, Tachov.
 137. Cheb 1 – Pošta 35001, Šlikova 2423/15, Cheb.
 138. Cheb 2 – Pošta 35002, Riegerova 1302/60, Cheb.
 139. Cheb 3 – Pošta 35003, Dragounská 2529/6, Cheb.
 140. Aš 1 – Pošta 35201, Poštovní náměstí 911, Aš.
 141. Mariánské Lázně 1 – Pošta 35301, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně.
 142. Sokolov 1 – Pošta 35601, Karla Havlíčka Borovského 1420, Sokolov.
 143. Sokolov 5 – Pošta 35605, Sokolovská 1623, Sokolov.
 144. Balíkovna Josefov obecní úřad – Pošta 35718, č.p. 12, Josefov.
 145. Chodov u Karlových Var 1 – Pošta 35735, Husova 786, Chodov.
 146. Kraslice – Pošta 35801, nám. 28. října 1705/4, Kraslice.
 147. Karlovy Vary 1 – Pošta 36001, T. G. Masaryka 559/1, Karlovy Vary.
 148. Karlovy Vary 5 – Pošta 36005, Sokolovská 243/92, Rybáře, Karlovy Vary.
 149. Karlovy Vary 17 – Pošta 36017, Školní 742/7a, Stará Role, Karlovy Vary.
 150. Depo Karlovy Vary 70 – Depo 36207, Nákladní 925/29, Rybáře, Karlovy Vary.
 151. Ostrov nad Ohří – Pošta 36301, Hlavní třída 800, Ostrov.
 152. České Budějovice 1 – Pošta 37001, Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, České Budějovice.
 153. České Budějovice 2 – Pošta 37002, Nádražní 118/6, České Budějovice 6, České Budějovice.
 154. České Budějovice 4 – Pošta 37004, Pražská tř. 2304/69, České Budějovice 3, České Budějovice.
 155. České Budějovice 5 – Pošta 37005, Ant. Barcala 404/38, České Budějovice 2, České Budějovice.
 156. České Budějovice 6 – Pošta 37006, E. Beneše 656/17, České Budějovice 5, České Budějovice.
 157. České Budějovice 11 – Pošta 37011, Fr. Ondříčka 1243/46, České Budějovice 2, České Budějovice.
 158. České Budějovice 12 – Pošta 37012, K. Šafáře 887/64, České Budějovice 2, České Budějovice.
 159. Depo České Budějovice 71 – Depo 37271, Nemanická 2843/16b, České Budějovice 3, České Budějovice.
 160. Týn nad Vltavou 1 – Pošta 37501, Sakařova 757, Týn nad Vltavou.
 161. Jindřichův Hradec 1 – Pošta 37701, Husova 129, Jindřichův Hradec II, Jindřichův Hradec.
 162. Třeboň – Pošta 37901, Seifertova 588, Třeboň II, Třeboň.
 163. Dačice – Pošta 38001, Göthova 71, Dačice I, Dačice.
 164. Český Krumlov 1 – Pošta 38101, Latrán 193, Latrán, Český Krumlov.
 165. Kaplice 1 – Pošta 38241, Tržní 84, Kaplice.
 166. Prachatice – Pošta 38301, Pivovarská 1118, Prachatice II, Prachatice.
 167. Vimperk – Pošta 3,8501, 121. máje 195/4, Vimperk II, Vimperk.
 168. Strakonice 1 – Pošta 38601, Podskalská 601, Strakonice I, Strakonice.
 169. Depo Strakonice 70 – Depo 38607, Heydukova 42, Strakonice I,Strakonice.
 170. Balíkovna Bílsko obecní úřad – Pošta 38778, Bílsko.
 171. Blatná – Pošta 38801, tř. T. G. Masaryka 293, Blatná.
 172. Vodňany – Pošta 38901, Kampanova 591, Vodňany II, Vodňany
 173. Tábor 2 – Pošta 39002, U Bechyňské dráhy 2926, Tábor.
 174. Tábor 3 – Pošta 39003, Václava Soumara 2394, Tábor.
 175. Tábor 5 – Pošta 39005, Světlogorská 2769/12, Tábor.
 176. Veselí nad Lužnicí 1 – Pošta 39181, Třída Čs. armády 582, Veselí nad Lužnicí I, Veselí nad Lužnicí.
 177. Soběslav – Pošta 39201, tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II, Soběslav.
 178. Pelhřimov – Pošta 39301, Svatovítské náměstí 126, Pelhřimov.
 179. Depo Pelhřimov 70 – Depo 39307, Myslotínská 1786, Pelhřimov.
 180. Pacov – Pošta 39501, Žižkova 1100, Pacov.
 181. Humpolec – Pošta 39601, Havlíčkovo náměstí 839, Humpolec.
 182. Písek 1 – Pošta 39701, Žižkova třída 270/2, Budějovické Předměstí, Písek.
 183. Milevsko 1 – Pošta 39901, J. A. Komenského 1190, Milevsko.
 184. Ústí nad Labem 1 – Pošta 40001, Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem.
 185. Ústí nad Labem 7 – Pošta 40007, Krčínova 841/9, Krásné Březno, Ústí nad Labem.
 186. Balíkovna Ústí nad Labem 109 EuroOil – Pošta 40009, Všebořická 368/55, Všebořice, Ústí nad Labem.
 187. Ústí nad Labem 10 – Pošta 40010, Všebořická 389/53, Všebořice, Ústí nad Labem.
 188. Ústí nad Labem 11 – Pošta 40011, Stříbrnická 3034/10, Severní Terasa, Ústí nad Labem.
 189. Depo Ústí nad Labem 71 – Depo 40371, Jateční 436/77, Předlice, Ústí nad Labem.
 190. Děčín 1 – Pošta 40501, Oblouková 1420/2, Děčín I-Děčín, Děčín.
 191. Děčín 2 – Pošta 40502, Podmokelská 148/1, Děčín IV-Podmokly, Děčín.
 192. Varnsdorf 1 – Pošta 40747, T. G. Masaryka 1587, Varnsdorf.
 193. Rumburk – Pošta 40801, Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, Rumburk.
 194. Lovosice 1 – Pošta 41001, Osvoboditelů 1228/32, Lovosice.
 195. Depo Lovosice 70 – Depo 41007, Průmyslová 1231, Lovosice.
 196. Štětí – Pošta 41108, Obchodní 538, Štětí.
 197. Litoměřice 1 – Pošta 41201, Na Valech 722/18, Předměstí, Litoměřice.
 198. Roudnice nad Labem – Pošta 41301, Husovo náměstí 69, Roudnice nad Labem.
 199. Teplice 1 – Pošta 41501, Dubská 3094/1, Teplice.
 200. Krupka 1 – Pošta 41742, Karla Čapka 294, Maršov, Krupka.
 201. Bílina 1 – Pošta 41801, Mírové náměstí 72/5, Bílina.
 202. Duchcov – Pošta 41901, Osecká 1531, Duchcov.
 203. Chomutov 2 – Pošta 43002, Farského 4732, Chomutov.
 204. Chomutov 3 – Pošta 43003, Jiráskova 5338, Chomutov.
 205. Chomutov 4 – Pošta 43004, Kundratická 4666, Chomutov.
 206. Depo Chomutov 70 – Depo 43007, Nádražní 5443, Chomutov.
 207. Jirkov 1 – Pošta 43111, nám. Dr. E. Beneše 3, Jirkov.
 208. Klášterec nad Ohří 1 – Pošta 43151, Petlérská 449, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří.
 209. Kadaň 1 – Pošta 43201, Poštovní 1553, Kadaň.
 210. Most 1 – Pošta 43401, Moskevská 5, Most.
 211. Depo Most 70 – Depo 43407, Dělnická 34, Velebudice, Most.
 212. Most 11 – Pošta 43411, Lipová 805/8, Most.
 213. Litvínov 1 – Pošta 43601, náměstí Míru 13, Horní Litvínov, Litvínov.
 214. Žatec 1 – Pošta 43801, Volyňských Čechů 3098, Žatec.
 215. Depo Žatec 70 – Depo 43807, Purkyněho 2747, Žatec.
 216. Louny 1 – Pošta 44001, Štefánikova 1465, Louny.
 217. Podbořany – Pošta 44101, Masarykovo náměstí 887, Podbořany.
 218. Liberec 1 – Pošta 46001, nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec I-Staré Město, Liberec.
 219. Liberec 2 – Pošta 46002, Nákladní 429/6, Liberec III-Jeřáb, Liberec.
 220. Liberec 6 – Pošta 46006, Dobiášova 1008/11, Liberec VI-Rochlice, Liberec.
 221. Liberec 14 – Pošta 46014, Vrchlického 830/41, Liberec XIV-Ruprechtice, Liberec.
 222. Depo Liberec 70 – Depo 46307, České mládeže 472/141a, Liberec XXIII-Doubí, Liberec.
 223. Hrádek nad Nisou – Pošta 46334, Nádražní 420, Hrádek nad Nisou.
 224. Frýdlant v Čechách – Pošta 46401, Okružní 1260, Frýdlant.
 225. Jablonec nad Nisou 1 – Pošta 46601, Liberecká 32/2, Jablonec nad Nisou.
 226. Jablonec nad Nisou 2 – Pošta 46602, Vysoká 4263/45, Jablonec nad Nisou.
 227. Jablonec nad Nisou 4 – Pošta 46604, Želivského 5050/2, Rýnovice, Jablonec nad Nisou.
 228. Česká Lípa 1 – Pošta 47001, náměstí T. G. Masaryka 194/27, Česká Lípa.
 229. Česká Lípa 2 – Pošta 47002, Česká 3325, Česká Lípa.
 230. Česká Lípa 3 – Pošta 47003, Děčínská 3271, Česká Lípa.
 231. Česká Lípa 5 – Pošta 47005, Okružní 2717, Česká Lípa.
 232. Česká Lípa 6 – Pošta 47006, 28. října 2850, Česká Lípa.
 233. Depo Česká Lípa 70 – Depo 47007, Česká 3325, Česká Lípa.
 234. Mimoň – Pošta 47124, Mírová 120, Mimoň III, Mimoň.
 235. Nový Bor – Pošta 47301, nám. Míru 55, Nový Bor.
 236. Hradec Králové 2 – Pošta 50002, Zamenhofova 915/2, Pražské Předměstí, Hradec Králové.
 237. Hradec Králové 3 – Pošta 50003, Pospíšilova 215/11a, Hradec Králové.
 238. Hradec Králové 9 – Pošta 50009, Mrštíkova 1767/38a, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.
 239. Hradec Králové 12 – Pošta 50012, třída Edvarda Beneše 1423/21, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.
 240. Třebechovice pod Orebem – Pošta 50346, Žižkova 850, Třebechovice pod Orebem.
 241. Chlumec nad Cidlinou – Pošta 50351, Kozelkova 402, Chlumec nad Cidlinou IV, Chlumec nad Cidlinou.
 242. Depo Hradec Králové 70 – Depo 50370, Stavební 1047, Slezské Předměstí, Hradec Králové.
 243. Nový Bydžov – Pošta 50401, Jablonského 505, Nový Bydžov.
 244. Jičín 1 – Pošta 50601, Šafaříkova 142, Valdické Předměstí, Jičín.
 245. Depo Jičín 70 – Depo 50770, Dělnická 9999, Valdické Předměstí, Jičín.
 246. Hořice v Podkrkonoší – Pošta 50801, Havlíčkova 40, Hořice.
 247. Nová Paka – Pošta 50901, Komenského 313, Nová Paka.
 248. Turnov 1 – Pošta 51101, náměstí Českého Ráje 65, Turnov.
 249. Depo Turnov 70 – Depo 51107, U Nádraží 2018, Turnov.
 250. Semily – Pošta 51301, Husova 9, Semily.
 251. Rychnov nad Kněžnou – Pošta 51601, Bezručova 14, Rychnov nad Kněžnou.
 252. Depo Rychnov nad Kněžnou 70 – Depo 51707, Na Sádkách 1764, Rychnov nad Kněžnou.
 253. Týniště nad Orlicí – Pošta 51721, Mírové nám. 268, Týniště nad Orlicí.
 254. Dobruška – Pošta 51801, Opočenská 71, Dobruška.
 255. Pardubice 1 – Pošta 53001, Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, Pardubice.
 256. Pardubice 2 – Pošta 53002, Palackého třída 1233, Zelené Předměstí, Pardubice.
 257. Pardubice 3 – Pošta 53003, Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, Pardubice.
 258. Pardubice 5 – Pošta 53005, Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice.
 259. Pardubice 9 – Pošta 53009, Jiřího Tomana 275, Polabiny, Pardubice.
 260. Pardubice 12 – Pošta 53012, Jana Zajíce 983, Studánka, Pardubice.
 261. Holice v Čechách – Pošta 53401, Hradecká 502, Holice.
 262. Přelouč – Pošta 53501, Pardubická 115, Přelouč.
 263. Chrudim 1 – Pošta 53701, Resselovo náměstí 109, Chrudim I, Chrudim.
 264. Heřmanův Městec – Pošta 53803, Sokolská 268, Heřmanův Městec.
 265. Hlinsko v Čechách 1 – Pošta 53901, Adámkova třída 1094, Hlinsko.
 266. Trutnov 1 – Pošta 54101, Hradební 11, Střední Předměstí, Trutnov.
 267. Depo Trutnov 70 – Depo 54107, Královédvorská 132, Bojiště, Trutnov.
 268. Úpice – Pošta 54232, Palackého 1096, Úpice.
 269. Vrchlabí 1 – Pošta 54301, Krkonošská 149, Vrchlabí.
 270. Dvůr Králové nad Labem – Pošta 54401, Legionářská 406, Dvůr Králové nad Labem.
 271. Náchod 1 – Pošta 54701, Masarykovo náměstí 43, Náchod.
 272. Depo Náchod 70 – Depo 54707, U Cihelny 2102, Náchod.
 273. Nové Město nad Metují 1 – Pošta 54901, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.
 274. Červený Kostelec – Pošta 54941, 17. listopadu 298, Červený Kostelec.
 275. Broumov 1 – Pošta 55001, Československé armády 380, Broumov.
 276. Česká Skalice – Pošta 55203, třída T. G. Masaryka 878, Česká Skalice.
 277. Česká Třebová 2 – Pošta 56002, náměstí Jana Pernera 584, Česká Třebová.
 278. Letohrad – Pošta 56151, Družstevní 833, Letohrad.
 279. Králíky – Pošta 56169, Valdštejnova 916, Králíky.
 280. Ústí nad Orlicí 1 – Pošta 56201, T. G. Masaryka 897, Ústí nad Orlicí.
 281. Lanškroun – Pošta 56301, nám. J. M. Marků 56, Lanškroun-Vnitřní Město, Lanškroun.
 282. Žamberk – Pošta 56401, Nádražní 833, Žamberk.
 283. Choceň 1- Pošta 56501, Dolní 1200, Choceň.
 284. Depo Česká Třebová 70 – Depo 56707, Topolová 2060, Česká Třebová.
 285. Svitavy 2 – Pošta 56802, Větrná 662/2, Lány, Svitavy.
 286. Litomyšl – Pošta 57001, Smetanovo náměstí 15, Litomyšl-Město, Litomyšl.
 287. Moravská Třebová 1 – Pošta 57101, nám. T. G. Masaryka 74/7, Město, Moravská Třebová.
 288. Polička – Pošta 57201, Eimova 245, Horní Předměstí, Polička.
 289. Havlíčkův Brod 1 – Pošta 58001, Nádražní 107, Havlíčkův Brod.
 290. Havlíčkův Brod 2 – Pošta 58002, Svatovojtěšská 58, Havlíčkův Brod.
 291. Depo Havlíčkův Brod 70 – Depo 58007, Havířská 3546, Havlíčkův Brod.
 292. Světlá nad Sázavou – Pošta 58291, náměstí Trčků z Lípy 1045, Světlá nad Sázavou.
 293. Chotěboř – Pošta 58301, náměstí T. G. Masaryka 56, Chotěboř.
 294. Jihlava 1 – Pošta 58601, Masarykovo náměstí 4321/8, Jihlava.
 295. Jihlava 6 – Pošta 58606, Březinova 4690/144, Jihlava.
 296. Telč – Pošta 58856, Staňkova 294, Telč-Podolí, Telč.
 297. Třešť – Pošta 58901, Revoluční 20/1, Třešť.
 298. Žďár nad Sázavou 1 – Pošta 59101, Nádražní 494/23, Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou.
 299. Nové Město na Moravě – Pošta 59231, Masarykova 1492, Nové Město na Moravě.
 300. Bystřice nad Pernštejnem – Pošta 59301, Masarykovo náměstí 105, Bystřice nad Pernštejnem.
 301. Velké Meziříčí – Pošta 59401, Poštovní 1422/1, Velké Meziříčí.
 302. Balíkovna Brno 1209 EuroOil – Pošta 60009, Okružní 898/12, Lesná, Brno.
 303. Depo Brno 71 – Depo 60010, Heršpická 875/6a, Štýřice, Brno.
 304. Depo Brno 72 – Depo 60011, Řípská 1181/18a, Slatina, Brno.
 305. Depo Brno 73 – Depo 60012, Okružní 732/5, Lesná, Brno.
 306. Brno 2 – Pošta 60200, Nádražní 118/7, Brno-město, Brno.
 307. Brno 3 – Pošta 60300, Křížová 96/18, Staré Brno, Brno.
 308. Brno 8 – Pošta 60800, Heršpická 875/6a, Štýřice, Brno.
 309. Brno 12 – Pošta 61200, Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, Brno.
 310. Brno 15 – Pošta 61500, Rokycanova 1867/35, Židenice, Brno.
 311. Brno 16 – Pošta 61600, náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, Brno.
 312. Brno 18 – Pošta 61800, Spáčilova 1109/15, Černovice, Brno.
 313. Brno 21 – Pošta 62100, Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, Brno.
 314. Brno 23 – Pošta 62300, Libušina třída 579/2, Kohoutovice, Brno.
 315. Brno 24 – Pošta 62400, Hlavní 247/64, Komín, Brno.
 316. Brno 25 – Pošta 62500, U pošty 638/16, Starý Lískovec, Brno.
 317. Brno 27 – Pošta 62700, Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, Brno.
 318. Brno 28 – Pošta 62800, Vlkova 2481/4, Líšeň, Brno.
 319. Brno 29 – Pošta 62900, Pálavské náměstí 4246/5, Židenice, Brno.
 320. Brno 34 – Pošta 63400, Kamínky 551/3, Nový Lískovec, Brno.
 321. Brno 35 – Pošta 63500, Kubíčkova 1115/8, Bystrc, Brno.
 322. Brno 38 – Pošta 63800, Haškova 153/17, Lesná, Brno.
 323. Šlapanice u Brna – Pošta 66451, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice.
 324. Ivančice – Pošta 66491, Komenského náměstí 21/9, Ivančice.
 325. Tišnov 1 – Pošta 66601, nám. Míru 22, Tišnov.
 326. Znojmo 2 – Pošta 66902, Dr. Milady Horákové 2297/6, Znojmo.
 327. Depo Znojmo 70 – Depo 66907, Brněnská 557, Dobšice.
 328. Znojmo 5 – Pošta 67181, Dukelských bojovníků 3655/138, Znojmo.
 329. Moravský Krumlov – Pošta 67201, náměstí T. G. Masaryka 29, Moravský Krumlov.
 330. Depo Třebíč 70 – Depo 67407, Kožichovice.
 331. Balíkovna Okříšky 35 EuroOil – Pošta 67535, č.p. 148, Petrovice.
 332. Blansko 1 – Pošta 67801, Hybešova 584/53, Blansko.
 333. Rájec-Jestřebí – Pošta 67902, Sportovní 629, Rájec, Rájec-Jestřebí.
 334. Letovice – Pošta 67961, Tyršova 205/1, Letovice.
 335. Depo Boskovice 70 – Depo 68007, Hybešova 1009/1, Boskovice.
 336. Vyškov 1 – Pošta 68201, Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, Vyškov.
 337. Depo Vyškov 70 – Depo 68207, Krátká 782/3c, Vyškov-Předměstí, Vyškov.
 338. Rousínov u Vyškova – Pošta 68301, Sušilovo náměstí 52/30, Rousínov.
 339. Bučovice – Pošta 68501, Legionářská 128, Bučovice.
 340. Uherské Hradiště 1 – Pošta 68601, Masarykovo náměstí 12, Uherské Hradiště.
 341. Uherský Brod 1 – Pošta 68801, Bří Lužů 107, Uherský Brod.
 342. Břeclav 2 – Pošta 69002, Břetislavova 1945/1, Břeclav.
 343. Pohořelice – Pošta 69123, Brněnská 3, Pohořelice.
 344. Břeclav 4 – Pošta 69141, Osvobození 270/4, Poštorná, Břeclav .
 345. Mikulov na Moravě – Pošta 69201, Česká 143/7, Mikulov.
 346. Hodonín 1 – Pošta 69501, Velkomoravská 2270/6, Hodonín.
 347. Depo Hodonín 70 – Depo 69507, Průmyslová 3834/2, Hodonín.
 348. Balíkovna Hodonín 108 EuroOil – Pošta 69508, Velkomoravská 3523/32, Hodonín.
 349. Strážnice – Pošta 69662, náměstí Svobody 494, Strážnice.
 350. Kyjov 1 – Pošta 69701, třída Komenského 50/10, Kyjov.
 351. Balíkovna Kyjov 108 EuroOil – Pošta 69708, Tyršova 135/1, Kyjov.
 352. Veselí nad Moravou – Pošta 69801, náměstí Míru 675, Veselí nad Moravou.
 353. Balíkovna Ostrava 108 EuroOil – Pošta 70008, Muglinovská 3231/26, Moravská Ostrava, Ostrava.
 354. Ostrava 30 – Pošta 70030, Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, Ostrava.
 355. Ostrava 34 – Pošta 70034, náměstí Družby 1215/2, Poruba, Ostrava.
 356. Ostrava 37 – Pošta 70037, náměstí Antonie Bejdové 1808/7, Poruba, Ostrava.
 357. Ostrava 44 – Pošta 70044, Výškovická 3085/2, Zábřeh, Ostrava.
 358. Ostrava 46 – Pošta 70046, Horní 1492/55, Hrabůvka, Ostrava.
 359. Depo Ostrava 71 – Depo 70071, Wattova 1046/19, Přívoz, Ostrava.
 360. Ostrava 1 – Pošta 70100, Poštovní 1368/20, Moravská Ostrava, Ostrava.
 361. Ostrava 2 – Pošta 70200, Wattova 1046/19, Přívoz, Ostrava.
 362. Ostrava 4 – Pošta 70400, Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, Ostrava.
 363. Depo Ostrava 72 – Depo 72572, Frýdecká 755/404a, Kunčice, Ostrava.
 364. Karviná 1 – Pošta 73301, Masarykovo nám. 3/2, Fryštát, Karviná.
 365. Karviná 4 – Pošta 73401, tř. Těreškovové 2233/28, Mizerov, Karviná.
 366. Orlová 4 – Pošta 73514, Osvobození 796, Lutyně, Orlová.
 367. Bohumín 1 – Pošta 73581, Ad. Mickiewicze 67, Nový Bohumín, Bohumín.
 368. Havířov 1 – Pošta 73601, Dlouhá třída 464/7a, Město, Havířov.
 369. Havířov 21 – Pošta 73608, Dlouhá třída 1228/44c, Podlesí, Havířov.
 370. Český Těšín 1 – Pošta 73701, Nádražní 1166/2a, Český Těšín.
 371. Frýdek-Místek 1 – Pošta 73801, Sadová 2379, Frýdek, Frýdek-Místek.
 372. Frýdek-Místek 12 – Pošta 73802, Antonínovo náměstí 92, Místek, Frýdek-Místek.
 373. Frýdek-Místek 13 – Pošta 73803, Heydukova 3436, Frýdek, Frýdek-Místek.
 374. Frýdlant nad Ostravicí – Pošta 73911, Poštovní 310, Frýdlant, Frýdlant nad Ostravicí.
 375. Depo Třinec 70 – Depo 73917, Třinec.
 376. Třinec 1 – Pošta 73961, Poštovní 207, Staré Město, Třinec.
 377. Třinec 3 – Pošta 73963, Jablunkovská 406, Lyžbice, Třinec.
 378. Nový Jičín 1 – Pošta 74101, K Nemocnici 206/11, Nový Jičín.
 379. Depo Nový Jičín 70 – Depo 74207, Dukelská 676, Šenov u Nového Jičína.
 380. Studénka 3 – Pošta 74213, Sjednocení 763, Butovice, Studénka.
 381. Kopřivnice – Pošta 74221, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.
 382. Příbor – Pošta 74258, Jičínská 240, Příbor.
 383. Bílovec 1 – Pošta 74301, Městský kopec 1138/3, Bílovec.
 384. Frenštát pod Radhoštěm – Pošta 74401, nám. Míru 22, Frenštát pod Radhoštěm.
 385. Opava 1 – Pošta 74601, U Fortny 49/10, Město, Opava.
 386. Opava 5 – Pošta 74705, Partyzánská 1521/7, Kateřinky, Opava.
 387. Hlučín – Pošta 74801, Školní 1076/4, Hlučín.
 388. Depo Opava 70 – Depo 74907, Podvihovská 304/12, Komárov, Opava.
 389. Přerov 2 – Pošta 75002, Kratochvílova 114/4, Přerov I-Město, Přerov.
 390. Přerov 5 – Pošta 75005, Trávník 322/29, Přerov I-Město, Přerov.
 391. Depo Přerov 70 – Depo 75007, Hlavní 342, Přerov VI-Újezdec, Přerov.
 392. Lipník nad Bečvou – Pošta 75131, Novosady 29/17, Lipník nad Bečvou I-Město, Lipník nad Bečvou.
 393. Přerov 1 – Pošta 75151, Husova 2846/2, Přerov I-Město, Přerov.
 394. Balíkovna Kojetín 08 EuroOil – Pošta 75208, Tržní náměstí 253, Kojetín I-Město, Kojetín.
 395. Hranice 1 – Pošta 75301, Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, Hranice.
 396. Vsetín 1 – Pošta 75501, Mostecká 1144, Vsetín
 397. Rožnov pod Radhoštěm 1 – Pošta 75661, Náměstí Míru 1268, Rožnov pod Radhoštěm.
 398. Valašské Meziříčí 1 – Pošta 75701, Poláškova 122/10, Valašské Meziříčí.
 399. Depo Vsetín 70 – Depo 75707, Bobrky 2239, Vsetín.
 400. Zlín 1 – Pošta 76001, J. A. Bati 5648, Zlín.
 401. Zlín 5 – Pošta 76005, Okružní 4695, Zlín.
 402. Zlín 4 – Pošta 76302, Masarykova 1014, Malenovice, Zlín.
 403. Vizovice – Pošta 76312, Palackého Nám. 352, Vizovice.
 404. Slavičín – Pošta 76321, K. Vystrčila 39, Slavičín,
 405. Luhačovice – Pošta 76326, Dr. Veselého 468, Luhačovice.
 406. Napajedla – Pošta 76361, Palackého 204, Napajedla.
 407. Otrokovice 2 – Pošta 76502, tř. Osvobození 1210, Kvítkovice, Otrokovice.
 408. Valašské Klobouky – Pošta 76601, Cyrilometodějská 772, Valašské Klobouky.
 409. Depo Zlín 70 – Depo 76607, Hlavničkovo nábřeží 7026, Zlín.
 410. Kroměříž 1 – Pošta 76701, Spáčilova 3763/44, Kroměříž.
 411. Depo Kroměříž 70 – Depo 76707, Skopalíkova 4086/47b, Kroměříž.
 412. Hulín – Pošta 76824, Záhlinická 466, Hulín.
 413. Bystřice pod Hostýnem 1 – Pošta 76861, Meziříčská 1519, Bystřice pod Hostýnem.
 414. Olomouc 6 – Pošta 77006, Polská 1201/1, Olomouc.
 415. Olomouc 8 – Pošta 77008, Horní náměstí 407/27, Olomouc.
 416. Olomouc 10 – Pošta 77010, Forestrova 717/21, Nová Ulice, Olomouc.
 417. Depo Olomouc 72 – Depo 77072, Ladova 346/6, Hejčín, Olomouc.
 418. Olomouc 2 – Pošta 77200, Jeremenkova 104/19, Hodolany, Olomouc.
 419. Olomouc 9 – Pošta 77900, Ladova 346/6, Hejčín, Olomouc.
 420. Uničov 1 – Pošta 78391, Dr. Beneše 79, Uničov.
 421. Litovel – Pošta 78401, Vítězná 176/29a, Litovel.
 422. Šternberk 1 – Pošta 78501, ČSA 118/17, Šternberk.
 423. Šumperk 1 – Pošta 78701, Gen. Svobody 100/13, Šumperk.
 424. Balíkovna Šumperk 108 EuroOil – Pošta 78708, Jesenická 2965/2c, Šumperk.
 425. Depo Šumperk 70 – Depo 78807, Zábřežská 3246/56, Šumperk.
 426. Zábřeh – Pošta 78901, Postřelmovská 465/1a, Zábřeh.
 427. Mohelnice – Pošta 78985, Nádražní 381/9, Mohelnice.
 428. Jeseník 1 – Pošta 79001, Poštovní 341/3, Jeseník.
 429. Depo Jeseník 70 – Depo 79007, Poštovní 341/3, Jeseník.
 430. Bruntál 1 – Pošta 79201, Bruntál.
 431. Depo Bruntál 70 – Depo 79207, U Stadionu 1881/10, Bruntál.
 432. Balíkovna Leskovec n. M. obecní úřad – Pošta 79369, č.p. 42, Leskovec nad Moravicí.
 433. Krnov 1 – Pošta 79401, nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým vrchem, Krnov.
 434. Balíkovna Krnov 108 EuroOil – Pošta 79408, Opavská 924/106, Pod Cvilínem, Krnov.
 435. Rýmařov – Pošta 79501, náměstí Míru 214/7, Rýmařov.
 436. Prostějov 1 – Pošta 79601, Poděbradovo nám. 979/13, Prostějov.
 437. Prostějov 4 – Pošta 79604, Plumlovská 4126, Prostějov.
 438. Depo Prostějov 70 – Depo 79907, Háj 379, Kralice na Hané.

Zajímavé odkazy

Pošta Partner

O co se vlastně jedná? Pošta Partner je v podstatě provozovna České pošty nebo také pobočka, kterou ovšem provozuje vybraný smluvní partner pošty, který nabízí základní poštovní služby. Fungují dvě varianty Pošta Partner – pro obce a pro podnikatele.

V případě Pošta Partner pro obce, se Česká pošta snaží pomoci obcím, aby zde i nadále zůstala základní nabídka služeb a nedocházelo tak k nepohodlí obyvatel. Oproti tomu Pošta Partner pro podnikatele může být výhodným zdrojem dalšího příjmu k podnikání, navíc se může díky tomu zvýšit počet zákazníků nejen na služby pošty, ale také pro služby či produkty související s podnikáním daného Pošta Partnera. Dokonce se mohou navyšovat i jeho tržby.

Nadace České pošty

Česká pošta, respektive její pošťáci se pohybují po celé České republice. Narazíte na nich ve velkých městech, ale i na vesnicích. Celkově jich je přes 30 tisíc a snaží se o to, aby byla vaše pošta vždy včas na určeném místě. Snaží se pomáhat a posloužit všude tam, kde je to potřeba.

To je také důvod, proč byla založena Nadace České pošty. Jde o to, aby se ta správná pomoc dostala opravdu ke všem lidem, kteří to potřebují a pro které je to mnohdy ta jediná možná záchrana. Nadace ČP se snaží o podporu různých projektů, které se orientují na zdraví a celkovou kvalitu lidského života, přičemž se snaží o co největší zlepšení.

Celkem běží v rámci nadace tři různé programy, kdy každý je zacílen na něco jiného. První program se jmenuje Pošťáci Pošťákům. Jedná se o program, který je určen na podporu samotných zaměstnanců České pošty. Má za cíl podpořit nejen je, ale i jejich rodiny v době, kdy dojde k nějaké tíživé situaci, ať už v oblasti sociální či zdravotní. To samé platí i při nenadálých živelných katastrofách a tomu podobných situacích.

Druhým typem programu je – Pošťáci Srdcem, jehož cílem je podpora dobrovolnictví/dobrovolníků, spolkové činnosti a také zachování tradic. V rámci tohoto programu mohou zaměstnanci podat žádost o příspěvek pro danou organizaci či spolek, kde jsou aktivními členy a podílí se na činnosti takového spolku/organizace.

Posledním programem je Pošta pro Zdraví. Tento program má za hlavní cíl podporu těch organizací, které se zaměřují na zdravotní prevenci a podporu duševního zdraví. Nadace se chce zaměřit rovněž na podporu a pomoc osob, které jsou oběťmi různých násilných trestných činů.

Kontakty

 • Sídlo společnosti: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1. Telefon: 954 301 111, IDdatové schránky: kr7cdry, Webová adresa: www.ceskaposta.cz.
 • Call Centrum: 800 104 410, Provozní doba: Po – Pá = 7 – 19 hodin, Sobota – 8 – 12 hodin.
 • Technická podpora: Po – Pá = 8 – 18 hodin.
 • Centrum zákaznických karet: Po – Pá = 8 – 18 hodin.
 • Dotazy, podněty, přání či stížnosti: info@cpost.cz

Poštovní ombudsman pro klienty: Ing. Pavel Bobek, Poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025, e-mailem na adrese: ombudsman@cpost.cz (telefonické spojení není možné).

Ombudsman pro zaměstnance: Poštovní kontakt – Ing. Soňa Lavičková, poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025, e-mailem: prozamestnance@cpost.cz. Osobní návštěvy – v Praze na adrese Jindřišská 14, kancelář A121 v pondělí ve 13 – 16 hodin, dále v Plzni – na adrese Solní 20, kancelář 421 v pátek ve 12 – 15 hodin. Jiné dny pouze po předchozí dohodě.

Důležité ke stažení

Kariéra

Všechny pobočky pošty i každé depo šlapou jako dobře promazaný velký stroj. Je to jak sama Česká pošta tvrdí dokonale fungující organismus, kde je nejdůležitější vzájemná spolupráce a podpora. Všichni zaměstnanci jsou propojeni a jeden bez druhého se zkrátka neobejde.

Když pracovník v zázemí nepřipraví vše, co je potřeba, kurýr nebude schopen nic přepravit, doručit, vyzvednout a zase pracovníci přepážky se neobejdou bez spolehlivých a pracovitých poštovních doručovatelů.

Každý jednotlivý pracovník pošty je nepostradatelnou součástí hodně velkého týmu. Česká pošta s obrovským úsilím snaží vytvářet svým zaměstnancům co nejmodernější a nejpříjemnější pracovní prostředí, kde se budou cítit skvěle, bude se jim tam dobře pracovat a ještě se díky jejich pozitivnímu přístupu bude každý zákazník rád vracet na svou vybranou pobočku.

Zaměstnanci České pošty mají spoustu zaměstnaneckých výhod/benefitů. Pokud se rozhodnete pro kariéru u pošty, můžete očekávat výhody jako zkrácená pracovní doba na pouhých 7,5 hodiny denně, 5 týdnů dovolené, příspěvek 80,- Kč na každou stravenku (vy hradíte jen 16 korun), možnost využít rekreační zařízení České pošty pro dovolenou po celé naší republice.

Nechybí měsíční příspěvek na životní a penzijní připojištění, oblíbená Multisport karta (dá se využít až pro 260 druhů aktivit na 2 200 místech v rámci celé ČR). Díky podpoře a skvělému zázemí máte jistotu profesního i osobního růstu. Česká pošta dbá i na profesní rozvoj a vzdělání, jako třeba možnost udělat si profesní řidičský průkaz či finanční kurz a podobně.

V případě, že se dostanete do nějakých problémů, máte možnost požádat svého zaměstnavatele o sociální výpomoc či půjčku. Pošta myslí i na ty nejmenší, pro které má připravený příspěvek na dětský tábor.

Koho nejčastěji hledáme?

 • Klientský pracovník – přepážka na místní pobočce
 • Balíkový doručovatel – řidič skupiny B
 • Přeprava poštovního materiálu – řidič skupiny C
 • Listovní doručovatelé a brigády pro roznos letáků
 • Pracovník v zázemí – třídění zpracování zásilek
 • Specialista – pro centrálu, IT, obchod, finance a další.
Rate this post
   Zeen
   Logo