DHL Supply Chain využívá v Nepřevázce softwarového robota

Robot vykonává nezáživné a stereotypní činnosti, například zadávání a přepisování dat

  • Zaměstnanci mohou místo rutinní práce vykonávat činnosti s vyšší přidanou hodnotou
  • Po Nepřevázce zavedou softwarové roboty i další pobočky DHL Supply Chain v ČR

DHL Supply Chain zefektivňuje své logistické činnosti zaváděním automatizace a robotiky. Mezi nedávno realizované inovace v této oblasti patří první softwarový robot ve službách provozu v Nepřevázce. Přínosem softwarových robotů je odstranění nezáživné a stereotypní práce a výrazné zvýšení efektivity. Zaměstnanci se s jejich pomocí mohou věnovat důležitějším úkolům.

„Nasazení prvního softwarového robota v Nepřevázce je pro nás velkým milníkem,“ říká Dalibor Ondra, který má ve společnosti DHL Supply Chain na starost implementaci inovací ve střední a východní Evropě. „Tímto krokem spouštíme další významnou vlnu automatizace našich provozních činností. Cílem přitom není nahrazovat lidskou práci ze sta procent, ale využívat lidské schopnosti a potenciál k činnostem s vyšší přidanou hodnotou.“

Společnost DHL Supply Chain zavedla do logistických procesů v Nepřevázce softwarového robota z kategorie RPA (Robotic Process Automation). Tento počítačový program vykonává opakující se úkony, jakými jsou v případě skladu v Nepřevázce například ruční zadávání a přepisování dat. RPA kromě toho také snižuje chybovost a urychluje příslušné procesy. Robotizace procesů zbavuje zaměstnance nutnosti vykonávat rutinní manuální činnosti a uvolňuje jim ruce pro nové úkoly.

Softwarový robot RPA se v Nepřevázce již skvěle osvědčil a aktuálně probíhá jeho rozšiřování do dalších provozů DHL Supply Chain. Robot RPA schopný rozpoznávat texty z tištěných i oskenovaných dokumentů zahájí zanedlouho činnost v Pohořelicích. Pozadu nezůstává ani distribuční centrum v Jirnech, které stejně jako výše uvedené pobočky DHL Supply Chain počítá s využitím softwarových robotů v rozmanitých aplikacích.

Implementace inovativních softwarových robotů je součástí globální strategie Akcelerovaná digitalizace provozních činností. Roboti RPA zvyšují efektivitu práce zaměstnanců v oblastech transportu, financí, personalistiky a provozních činností ve společnosti DHL Supply Chain na celém světě.

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Divize DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro e-commerce, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. Zhruba 380 000 zaměstnanců DHL ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě propojuje bezpečně a spolehlivě lidi i firmy, což umožňuje plynulý a udržitelný globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor výzkumu a zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2019 více než 63 miliard EUR. Díky udržitelným obchodním praktikám a závazku vůči společnosti a životnímu prostředí skupina pozitivně přispívá světu. Cílem Deutsche Post DHL Group je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050.

Rate this post
      Zeen
      Logo