Dobrovolníci Pilulky pomohou s donáškou léků

Pilulka.cz oslovila své zákazníky, ze kterých se rekrutovali stovky dobrovolníků ochotných pomoci zejména seniorům s donáškou léčiv, a to z jakékoliv lékárny v ČR i mimo síť Pilulka Lékáren.

„Nacházíme se v nelehké době, která nás všechny zasáhla. Chceme pacientům zpříjemnit život v oblasti péče o zdraví. Počet lidí, kteří jsou v karanténě, nebo je jim z jiného důvodu znesnadněn přístup k lékům stále přibývá. Dnes se bavíme minimálně o půl milionu takto zasažených lidí,“ říká Martin Kasa z Pilulka.cz lékáren.

Cílem eRecept.cz je spojit dobrovolníky, pacienty a lékárny v daném regionu, městě, či obci. Zájemci z řad dobrovolníků se mohou i nadále ozývat Pilulce na webových stránkách eRecept.cz, kde stačí zadat základní údaje a PSČ působnosti. Pilulka pak spojí dobrovolníky s pacientem v dané lokalitě a předá kontakty lékárně v blízkosti pacienta.

Zájemci o donášku léků se mohou obrátit

 • na svou oblíbenou lékárnu
 • na obecní či městský úřad
 • na www.erecept.cz zadat rezervaci eReceptu
 • zavolat na 222 703 125
 • napsat email na dotazy@erecept.cz

„Vypracovali jsme základní informace pro pacienty, dobrovolníky i lékárníky, jak postupovat v případě zájmu o donášku léčiv až domů. Lékárníci většinou vědí, jak v takové chvíli postupovat. V nedávné době lékárnická komora takovou donášku pro lékárníky také popsala. Proto jsme si dali za cíl edukovat zejména pacienty a dobrovolníky, a hlavně všechny propojit, protože to je to nejdůležitější. Samozřejmě pro všechny bezplatně na naše náklady,“ říká mluvčí Pilulka lékáren Kateřina Schotliová.

„Před donáškou léků na recept je vždy nutné, aby proběhla odborná komunikace mezi farmaceutem a pacientem a aby pacient vždy obdržel informace k donášce s informacemi o postupu. Farmaceut má vždy právo donášce nevyhovět, pokud má jakékoliv pochybnosti spojené s výdejem léčivých přípravků,” dodává Kateřina Schotliová.

„Pro vyloučení pochybností se nejedná o zásilkový výdej předpisových léčiv, který by musel mimo jiné splňovat prvky veřejné nabídky léčivých přípravků vázaných na recept online a výdej léčivých přípravků na základě objednávek zásilkovým způsobem. eRecept.cz nabízí propojení pacienta, farmaceuta a dobrovolníka na jednom místě. V případě, že pacient požádá farmaceuta o vydání léčiva třetí osobě a farmaceut nemá pochybnosti o bezpečnosti výdeje, může dojít i k dodání skrze třetí osobu, ke které chová pacient i farmaceut důvěru. Mimochodem je to naprosto běžná praxe již řadu let. Pomáháme lékárnám v regionech s možností donášky léčiv, pokud nemají interní kapacity,“ říká Martin Kasa.

Pilulka Lékárny a.s. je technologická firma, která od roku 2013 působí na českém, slovenském a rumunském trhu. Společnost založili bratři Kasové, kteří jsou považováni za jedny se zakladatelů tuzemské e-commerce scény. Pilulka je nejen provozovatel sítě kamenných lékáren a největší zásilkové lékárny v ČR Pilulka.cz, ale zejména technologická firma operující na trhu zdravotnictví a všeho týkajícího se péče o zdraví. Nad těmito zákaznickými potřebami staví Pilulka platformu, která propojuje výrobce, distributory, služby, logistiku a veškeré informace, které se kolem tohoto oboru točí. Cílem Pilulky je být lídrem v oboru a určovat nové trendy lékárenství 21. století.

Rate this post
   Zeen
   Logo