Stavíme pomalu a chybí byty? Vládní novela stavebního zákona tyto problémy nevyřeší

Vláda v prvním bodě dnešního jednání projedná návrh novely stavebního zákona navržený Ministerstvem pro místní rozvoj a ministryní Klárou Dostálovou. Hlavní ideou úpravy mělo být zjednodušení stavebního řízení, a to jak z hlediska nutné administrativy, tak zkrácení času, který musí občan ke kladnému vyřízení podstoupit. To se ale neděje. Přijetí dnes předkládaného zákona by znamenalo vznik tisícovek úřednických míst s hybridní a nejasnou strukturou, která k žádnému zjednodušení nepovede. Protože k návrhu stále existují stovky nevypořádaných připomínek, žádáme stažení návrhu a jeho navrácení do meziresortního řízení.

Už roky razíme s Piráty myšlenku digitalizace, chceme online komunikaci s úřady. Jeden online přístup, jedno tlačítko, komunikaci s jedním úřadem, který předá data. Všechna řízení budou online a občan přehledně uvidí, ve které části procesu se právě nachází. Tento princip ministerstvo zcela ignorovalo a horkou jehlou vytvořilo zákon, který nemá opodstatnění. Vláda a ministerstva by se měla soustředit na digitalizaci celého procesu, jejíž rámec jsme vymezili zákonem o digitálních technických mapách. Ten vypracovala poslanecká iniciativa a následně jej schválila Sněmovna.

Přepracování návrhu bude vyžadovat znalost dat o aktuálním stavu a problémech při vyřizování stavebního řízení, které doposud ministerstvo nemá. Namísto nekoncepčního návrhu zavádějícího hybridní strukturu s tisícovkami úředníků, jejichž kompetence budou mezi dnešními stavebními úřady a novým úřadem, chceme propracovaný zákon s jasně vymezenými pravomocemi. Přijetí aktuálně projednávaného návrhu by znamenalo další náklady pro stát a tedy občany.

Nový stavební zákon má podle Pirátů vycházet z principu „jedno místo – jedno podání – jedno řízení“. Stát by měl na čtyřech pilířích:

  • Územní plánování jako základní strategický nástroj koordinovaného rozvoje
  • Transparentní a předvídatelné povolovací procesy
  • Nezávislá a profesionální ochrana veřejného zájmu
  • Digitalizace stavební a územně plánovací agendy

Komentář předsedy Pirátů Ivana Bartoše

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová k tomu dodává:

Vláda v návrhu nového stavebního zákona opět omezila účast veřejnosti ve správním řízení. V praxi by to znamenalo, že se veřejnost bude hůře moci účastnit stavebních řízení a vyjadřovat se například k procesu povolování staveb. Jedná se o další krok, který omezuje práva občanů a oslabuje ochranu přírody a krajiny. Piráti budou bojovat za práva lidí chránit životní prostředí a podílet se na rozhodování o svém okolí.

Rate this post
      Zeen
      Logo