Zalando vydává svůj první report týkající se rozmanitosti a inkluze

  • Podíl žen ve vedení stoupá, v rámci dozorčí rady byla cílová rozmanitost již dosažena
  • Zalando plánuje investovat až 5 milionů EUR do zvýšení podílu žen v technologických týmech, a to na *40 – 60 % do roku 2023
  • Společnost ještě více podpoří rozmanitou a inkluzivní zákaznickou zkušenost

Zalando, přední evropská platforma pro módu a životní styl, dnes zveřejňuje svůj první report týkající se otázek rozmanitosti a inkluze, do.BETTER. Společnost jeho prostřednictvím poskytuje transparentní vhled do dosavadního pokroku a úsilí s ním spojeným. Dále představuje svůj budoucí cíl, jakým je vytvoření inkluzivnější a rozmanitější kultury pro své zaměstnance, partnery a zákazníky prostřednictvím holistického přístupu.

„Usilujeme o to, abychom zastávali roli společnosti, která je jak rozmanitá, tak inkluzivní. Jsme totiž přesvědčeni, že tato otevřenost nám pomůže na cestě stát se úspěšnější firmou. Investice do diverzity a většího začlenění však pro nás není jen obchodní strategií, ale hlavně správnou věcí. Naší vizí je stát se prvním místem, kam zákazník zamíří, když chce nakupovat módu v Evropě – tzv. Starting Point for Fashion, a chceme, aby součástí této cesty byli všichni bez rozdílu. Transformace si však žádá svůj čas a i když se dá říci, že jsme stále ještě na začátku, náš posun i tak naznačuje, že již teď jdeme tím správným směrem,“ říká spoluzakladatel společnosti Zalando, Rubin Ritter.

Více žen na vedoucích pozicích

Jedním z cílů, jež si Zalando v srpnu 2019 vytyčilo, je zajištění rovnocenných příležitostí ve vedení společnosti pro obě pohlaví. Podíl žen i mužů ve vedoucích pozicích tak má do roku 2023 dosáhnout poměru nejméně *40 – 60 %, a to na šesti nejvyšších úrovních firmy. Z do.BETTER reportu vyplývá, že již v roce 2020 tohoto cíle společnost dosáhla v rámci dozorčí rady, ve které ženy momentálně tvoří 56 %. Dále, během pouhého jednoho roku se podíl žen na pozici seniorní viceprezident téměř zdvojnásobil (o 13 % na 30 %). A na pozici viceprezident je sledován 3% růst na současných 22 %. Společnost si je však také vědoma prozatimní nízké rozmanitosti ve správní radě, kde v současné době nejsou žádné reprezentovány. Zavazuje se proto dodržet svůj závazek, a do roku 2023 dosáhnout i zde rovného zastoupení obou pohlaví.

Zalando chce docílit rozmanitosti i v rámci technologických týmů

Společnost si uvědomuje důležitost dosažení genderové rozmanitosti i v rámci týmů s technologickým zaměřením. Ženy v Zalandu totiž v současnosti tvoří 17 % technologické pracovní síly, což odpovídá průměrným hodnotám v Německu. To však znamená, že produkty od společnosti Zalando vyrábějí především muži, přestože jsou následně používány převážně ženami. V zájmu řešení této nerovnováhy společnost nyní rozšiřuje svůj cíl dosáhnout do roku 2023 vyváženého podílu pohlaví *40 – 60 % i v rámci svých technologických týmů. A dále se proto zavazuje investovat až 5 milionů EUR do specializovaných iniciativ, které mají za cíl přilákat, rozvíjet a udržet více žen na pozicích v technologickém sektoru.

Stejné platové ohodnocení

Zpráva do.BETTER se také zabývá rozdíly ve mzdovém ohodnocení. Uvádí, že platový rozdíl žen a mužů pracujících na obdobných pozicích, se srovnatelnými povinnostmi, pracovní dobou, vzděláním a zkušenostmi, je pouhé 1 %. Avšak z důvodu aktuálně nevyváženého zastoupení na vedoucích a technologických pozicích se platové ohodnocení mezi oběma pohlavími v tuto chvíli stále liší. Zalando si tak klade za cíl vyvážit i tento rozdíl právě pomocí adekvátní reprezentace obou pohlaví.

Platforma zajišťující rozmanitou zákaznickou zkušenost jak pro zákazníky, tak partnery

V uplynulém roce se skrze ještě větší úsilí podařilo společnosti dosáhnout mnoha změn, jež zajišťují více než 35 milionům aktivních zákazníkům přístupnost a atraktivitu nabízených produktů a služeb. Mezi tyto snahy se řadí například inkluze v rámci nabízených velikostí, diverzifikace sortimentu či větší rozmanitost vybraných modelek a modelů tak, aby odpovídali různorodosti všech zákazníků Zalanda. Dále se jedná také o webové stránky vytvořené tak, aby byly snadno přístupné i pro zákazníky se zdravotním postižením a o zákaznické účty, které již nebudou nadále nabízet kolonku pro zaškrtnutí pohlaví ani v aplikaci, ani na webových stránkách. Zalando také uzavřelo partnerství s více značkami vlastněnými menšinami a nadále plánuje připojit k platformě nejméně 70 značek vlastněných Afroameričany, a to do roku 2022.

Být transparentní a odpovědní

“Klíčem k tomu, stát se prvním místem, na které každý náš zákazník i partner zamíří, je právě rozmanitý a inkluzivní tým, co za ním stojí. Report do.BETTER poskytuje transparentní vhled do různých aspektů rozmanitosti a začlenění a zároveň nám odkrývá další příležitosti v oblastech, ve kterých i nadále usilujeme o pozitivní změnu. Již během uplynulého roku jsme byli schopni zaznamenat určitý pokrok, ale i nadále plánujeme tvrdě pracovat na budování rozmanité a inkluzivní kultury v rámci naší organizace, se zákazníky i partnery,“ říká Astrid Arndt, seniorní viceprezidentka v oblasti lidských zdrojů.

Celý report do.BETTER 2020 naleznete zde. Společnost Zalando se nadále zavazuje vydávat tuto zprávu s roční pravidelností.

O společnosti Zalando

Zalando (https://corporate.zalando.com) je přední evropská módní a lifestyle online platforma, založená v Berlíně v roce 2008. Našich více než 35 milionů aktivních zákazníků na 17 trzích oblékáme od hlavy až k patě: od oblečení, obuvi, doplňků až po beauty produkty. Do našeho sortimentu mezinárodních značek patří jak světoznámá jména, tak místní labely. Platforma Zalando platí za ultimátní destinaci přinášející inspiraci, inovaci a interakci ve světě módy. Jako nejvíce trendy technologická společnost v Evropě vytrvale pracujeme na nalezení digitálních řešení pro každý aspekt cesty k módě: pro zákazníky, obchodní partnery a každého, kdo hraje klíčovou roli v příběhu firmy. Naším cílem je být prvním místem, kam zákazníci zamíří, když pomyslí na módu – tzv. starting point for fashion, a zároveň udržitelnou platformou s pozitivním dopadem na lidi i planetu.

Rate this post
      Zeen
      Logo