Nejlepší manažeři v ČR budou známi již 25. dubna

Česká manažerská asociace, vyhlašovatel soutěže MANAŽER ROKU, ocení nejlepší manažery za rok 2018. Do Síně slávy vstoupí osobnost českého stavebnictví Václav Matyáš.

Ve čtvrtek 25. dubna v 17 hodin se dozvíme jména nejlepších řídících pracovníků v České republice, vítězů 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Slavnostní vyhlášení proběhne od 15 do 17 hodin v pražském Paláci Žofín za účasti tří stovek manažerských osobností a významných hostů, očekává se příchod a pozdravný projev předsedy vlády Andreje Babiše.

Představeni budou všichni finalisté, jichž do finále postoupilo padesát. Ocenění se dočkají vítězové deseti kategorií, manažerská TOP 10, vrcholem je ohlášení Manažera roku a Manažerky roku. Předávat se bude speciální cena za Inovace pro udržitelný rozvoj a Cena časopisu Moderní řízení.

„Oceňujeme nový typ moderních manažerů,“ uvedl k výsledkům 26. ročníku výkonný ředitel Ivo Gajdoš. Dlouholetým vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Česká manažerská asociace (ČMA), která spolupracuje s řadou organizací a institucí. Vítěze vybrala na základě bodování Hodnotitelské komise a po tajném hlasování patnáctičlenná Národní komise, v jejímž čele je letos prof. Zdeněk Souček, nepřehlédnutelná postava v oblasti strategického managementu.

Do síně slávy MANAŽERA ROKU bude uveden Václav Matyáš, uznávaná osobnost v oblasti českého stavebnictví, dlouholetý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Kdo je Václav Matyáš (nar. 12. 4. 1941)

Václav Matyáš absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze – studium dokončil v roce 1963. Poté se propracoval přes funkce stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího až na hlavního inženýra v n. p. Výstavba kamenouhelných dolů Kladno, zejména na stavbách pražského metra – trasy I/C, I/A, II/A – do roku 1980.

Téhož roku pak nastoupil do n. p. Vodní stavby Praha, kde do roku 1986 řídil technickou přípravu stavby Jaderné elektrárny Temelín (JETE).  Jako ředitel divize 3 podniku Vodní stavby Temelín odpovídal za generální dodavatelství celé stavební části JETE, a to v letech 1986 – 1996.

Předsedou představenstva  a generálním ředitelem nástupnických firem byl od 1. 6. 1996 až do 30. 6. 2005 (postupně Vodní stavby Bohemia, a.s., následně pak VSB, a.s., nakonec Hochtief VSB, a.s.).

Prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (dále SPS)/ se stal 1. 10. 2004 a v této funkci pracoval úspěšně více než 14 let – do konce roku 2018.

Od  1. 1. 2019 je poradcem nového prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Václav Matyáš hovoří aktivně anglicky a rusky.

Je to rozený stavař a manažer, zvyklý celý pracovní život řídit desítky a stovky podřízených, uplatňoval při své práci nejnovější poznatky napříč rozmanitými obory. Vždy jednal s partnery i s nadřízenými či podřízenými čestně a napřímo, s přiměřenou pokorou. Proto byl členskými firmami SPS oblíben, protože vždy hájil jejich zájmy, prosazoval celospolečenskou důležitost a vážnost stavařského řemesla i odvětví i jejich přínosy do HDP. Proto byl i opakovaně zvolen do funkce prezidenta SPS.

Aktivita Václava Matyáše byla a je velice široká: člen Správní rady ČVUT do roku 2016, člen Správní rady Oborové zdravotní pojišťovny (OZP 207), člen ČKAIT, 1. viceprezident Svazu inženýrů a architektů (SIA), člen kolegia ministryně MMR, člen představenstva SPS, aktivně pracoval v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS), neopomenutelná jsou jeho vystoupení v tripartitě s vládou ČR a odbory, práce v různých komisích  a podvýborech Poslanecké sněmovny PČR při přípravě legislativy, atd.

V roce 1998 se stal vítězem kategorie odvětví stavebnictví soutěže MANAŽER ROKU. SIA – Rada výstavby v roce 2010 rozhodla o udělení titulu Osobnost stavitelství ČR a Václav Matyáš vyznamenání převzal z rukou předsedy Senátu PČR.

O soutěži MANAŽER ROKU

Již čtvrtstoletí soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

Mohlo by vás zajímat:

Rate this post
We will be happy to hear your thoughts

      Přidat komentář

      Zeen
      Logo