Tesco čerstvé džusy a smoothie v novém, ekologičtějším obalu

Tesco představuje džusy a smoothie vlastní značky v nových lahvích, vyrobených z recyklovaný plastů tzv. r-PET. Tyto lahve obsahují 30 % až 50 % recyklovaných materiálů. Jedná se o pokračování závazku společnosti Tesco snížit dopad obalových materiálů na životní prostředí.

Džusy a smoothie pod značkou Tesco jsou nyní k dostání v nových, upravených obalech. Tato na první pohled nepatrná změna přináší velké ekologické výhody. Lahve o objemu 250 ml a 1 litr jsou vyrobeny z 30 % z recyklovaných materiálů a lahve o objemu 750 ml jsou vyrobeny z 50 % z recyklovaných materiálů. Lahve jsou vyrobeny z tzv. r-PET, což je polyester vyrobený s využitím recyklovaných plastových obalů, zejména z nápojových obalů. Díky znovuvyužití plastového materiálu, který by jinak skončil jako odpad, přispívají tyto nové lahve k vytvoření uzavřené odpadové smyčky.

Tato změna ve využití plastových materiálů používaných na výrobu lahví pro Tesco džusy a smoothie znamená o 3 287 kilogramů méně plastů v České republice!

Podle analýzy PlasticsEurope* bylo v roce 2017 v Evropě vyprodukováno 64,4 milionů tun plastů, z toho 7,4 % byly obaly vyrobené z PET materiálu. Průzkum ukazuje, že povědomí o dopadu obalů na životní prostředí se každým rokem zvyšuje. V letech 2006–2016 vzrostla recyklace plastových obalů až o 74 %.

Rate this post
We will be happy to hear your thoughts

      Přidat komentář

      Zeen
      Logo